2017 m. vasario 14 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

Marijampolėje 2017 m. vasario 14 d. posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba. Posėdyje buvo svarstyti 6 klausimai. Svarstant klausimą dėl ES fondų lėšomis finansuojamų Marijampolės regiono projektų sąrašo pagal priemonę „Vietinių kelių vystymas“ pakeitimo, Taryba nusprendė pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti projekto, kuriuo numatoma tvarkyti gatvių infrastuktūrą Kazlų Rūdos mieste, paraiškos pateikimo datą.

Tarybos posėdyje dalyvavusios Regioninės plėtros departamento prie VRM atstovės pristatė teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias regiono plėtros tarybų atsakomybę ir funkcijas planuojant ES lėšomis finansuojamus regiono projektus, tvirtinant projektų sąrašus ir dalyvaujant valdymo ir kontrolės procese.

Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas Tarybos nariams pristatė, kad yra gautas Ministro Pirmininko kreipimasis prašant pateikti siūlymus rengiamam Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo planui. Marijampolės regione kreiptasi į Marijampolės regiono plėtros tarybą, Marijampolės regiono savivaldybių merus, Marijampolės kolegiją ir Marijampolės profesinio rengimo centrą, prašant pateikti tarpusavyje suderintą siūlymą dėl regiono valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo.

Posėdyje dalyvavęs Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas informavo, kad studentų skaičius pastaruosius 10 metus mažėja, tai susiję su stojamojo amžiaus jaunimo skaičiaus mažėjimu. Šiuo metu kolegijoje studijuoja 821 asmuo.

Direktorius atkreipė dėmesį, kad tik 9,8 proc. 25-64 m. amžiaus Marijampolės apskrities gyventojų turi aukštąjį išsilavinimą, kai Lietuvos vidurkis 19,4 proc. Tai liudija apie regione veikiančios aukštosios mokyklos poreikį.

Didžiąją dalį į Marijampolės kolegiją įstojusių sudaro Marijampolės apskrities gyventojai (80-86 proc.). Direktorius pabrėžė kolegijos svarbą regiono, miesto ir sektoriaus kvalifikacijų poreikiams, pristatė vykdomas profesinio bakalauro studijų programas. Siekiant kelti akademinio personalo kvalifikaciją, kolegija dalyvauja tarptautinėje Erasmus+ programoje. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais.

Direktorius atkreipė dėmesį į vykdomą bendradarbiavimą su Marijampolės profesinio rengimo centru, kas įgalina efektyviau išnaudoti įstaigos sektorinio centro turimą mokymo bazę bei kurti palankias sąlygas Marijampolės profesinio rengimo centro absolventams sklandžiai tęsti studijas kolegijoje.

Direktorius teigė, kad pietvakarių Lietuvos regione turi būti aukštoji mokykla – Marijampolės kolegija, rengianti į praktinę veiklą orientuotus regiono poreikius atliepiančius specialistus, turinčius profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, vykdanti taikomuosius tyrimus ir aukštąsias trumpojo ciklo studijas bei užtikrinanti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Juozas Šalaševičius informavo, kad centre vykdomos 29 pirminio profesinio mokymo programos. 2016-2017 m. mokosi 1549 asmenys. Marijampolės profesinio rengimo centras taip pat vykdo tęstinio profesinio mokymo programas, organizuoja praktinius mokymus melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektoriniame praktinio mokymo centre ir žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre. Centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Besimokantys asmenys dalyvauja nacionaliniuose meistriškumo konkursuose.

Parengė
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Marijampolės apskrities skyriaus vedėja
Jurgita Mitrulevičienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X