Politinės reklama privalo būti pažymėta

Vyriausioji rinkimų komisija rinkimų politinės kampanijos dalyviams primena, kad politinė reklama turi būti pažymėta.

Įstatyme pabrėžta, kad politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.
Politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už jos skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.
Politinės reklamos užrašas „Politinė reklama” arba  „Rinkimų agitacija” turi būti spausdinamas ta pačia kryptimi, kaip politinės reklamos tekstas ir aiškiai matomas. Taip pat privaloma nurodyti, kad politinė reklama apmokėta arba bus apmokėta iš konkretaus savarankiško politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos sąskaitos.
Dėl politinės reklamos socialiniuose tinkluose Vyriausioji rinkimų komisija yra pasisakiusi rekomendacijose dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu. Rekomendacijos numato, kad reikalavimai, taikomi elektroninėmis priemonėmis skleidžiamai politinei reklamai, yra analogiški kitais būdais skleidžiamos politinės reklamos reikalavimams.
 Internete skleidžiama politinė reklama, priklausomai nuo jos formos, turi būti pažymėta kaip spaudoje arba kaip radijuje, arba kaip televizijoje skleidžiama politinė reklama, visais atvejais turi būti nurodoma: „Politinė reklama” arba „Rinkimų agitacija” ir lėšų šaltinis.
 Neatlygintinai skleidžiant politinę reklamą socialiniuose tinkluose ar įvairiose nuotraukų, įrašų ar pan. dalijimosi svetainėse, kuriuose informacija pagal socialinio tinklo ar svetainės nuostatas skleidžiama neatlygintinai, politinės reklamos žymoje turėtų būti nurodyta, iš kokių lėšų yra ar bus apmokėtas politinės reklamos parengimas arba kad politinę reklamą parengė pats politinės kampanijos dalyvis. Skleidžiant politinę reklamą, jos žyma turi būti neatskiriama politinės reklamos dalis dėl to, kad, kitiems vartotojams pasidalijus nuoroda savo paskyroje ar svetainėje, politinės reklamos žyma išliktų.
Su Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintu politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.
Su rekomendacijomis dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu susipažinti galite čia.

 

Lietuvos Respublikos VRK informacija 
Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE