SUDUVOSGIDAS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

UAB „AMB ir partneriai“, adresas: Vytauto g. 18, LT-68298 Marijampolė (toliau – mes) suteikia Jums galimybę naudotis tinklalapiu  suduvosgidas.lt (toliau – Tinklalapis). Mes siūlome Jums Tinklalapyje susipažinti su įvairaus pobūdžio žiniomis, reklama bei aktualia informacija politikos, ekonomikos, sporto, kultūros ir kitomis temomis (toliau – Turinys). Šis Turinys yra prieinamas kiekvienam asmeniui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

 

Autorinės teisės

Mes ir kiti Turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą.

Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį ar nuorodą www.suduvosgidas.lt).

Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus.

Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio.

 

Privatumo nuostatos

Mes nerenkame, netvarkome ir nesaugome Tinklalapio vartotojų asmens duomenų.

Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje.

 

Komentavimas

suduvosgidas.lt – už kultūringus komentarus ir pagarbią diskusiją savo tikruoju vardu. Tad komentaruose nepageidaujame:

  • necenzūrinės leksikos
  • įžeidžiančių komentarų
  • tautinę, rasinę, religinę ir kitą neapykantą skatinančių komentarų
  • grasinančių komentarų
  • reklamos.

Šias taisykles pažeidžiantys komentarai gali būti pašalinti, o vartotojui – atimtos teisės komentuoti.

 

Turinio, turinio rinkodaros ir reklamos žymėjimas

Redakcijos turinys (tekstai, vaizdo, garso, grafinė medžiaga) – tai viešosios informacijos skleidėjo UAB „AMB ir partneriai“ nepriklausomos redakcijos profesionalių žurnalistų ir redakcijai nepriklausančių žurnalistų kuriamas turinys. Redakcijos veiklą reglamentuoja LR visuomenės informavimo įstatymas, Žurnalistų ir leidėjų etikos bei UAB „AMB ir partneriai“ etikos kodeksai. Tokiame autoriniame turinyje nurodomas autorius/-iai ir šaltinis – suduvosgidas.lt

Kitų žiniasklaidos priemonių sukurtas turinys – bendradarbiaudama su kitais viešosios informacijos skleidėjais UAB „AMB ir partneriai“ gali skelbti jų redakcijų žurnalistų sukurtą turinį. Tokiame turinyje nurodomas autorius/-iai ir šaltinis – viešosios informacijos skleidėjo pavadinimas ir/ar puslapio adresas. Taip pat bent kartą tekste paminimas tokios informacijos šaltinis ir/ar puslapio adresas

Nuomonė / komentaras“ – gerbiant nuomonių įvairovę ir skatinant diskusijas viešoje erdvėje, portale suduvosgidas.lt taip pat neatlygintinai publikuojamos ne redakcijos darbuotojų, – politikų, viešųjų asmenų, specialistų ir kitų asmenų, – nuomonės.  Skelbiamos nuomonės nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Nuomonės autorius prisiima visą atsakomybę už savo nuomonę. Redakcija nuomonių neredaguoja ir pasilieka teisę atsisakyti skelbti nuomonę, jei mano, kad ji pažeidžia teisės arba etikos reikalavimus, kaip yra apibrėžta įstatymais ir etikos kodeksu. Už nuomonės skelbimą UAB „AMB ir partneriai“ nėra atlyginama.

Pranešimas spaudai– tai naujienų agentūrų, juridinių ir fizinių asmenų sukurti bei platinami pranešimai apie paslaugų, gaminių, įmonių ar įstaigų naujienas ir pan. Spręsdama dėl turinio publikavimo UAB „AMB ir partneriai“ atsižvelgia į informacijos aktualumą, naudą visuomenei, viešąjį interesą. Už šio turinio skelbimą UAB „AMB ir partneriai“ nėra atlyginama. Redakcija turi teisę pranešimus redaguoti, trumpinti, papildyti, šalinti tekste esančias nuorodas ir pavadinimus.

Pranešimų spaudai šaltinį „Pranešimas spaudai“ pažymime tuomet, kai tai informacija apie komercines įmones, paslaugas, gaminius. Tokių tekstų viduje bent kartą pažymima, kad turinys parengtas pagal pranešimą spaudai. Tuomet, kai tokie pranešimai visų pirma skirti pranešti visuomenei svarbias naujienas (visa oficialioji valstybinė informacija, ministerijų panešimai ir pan.), šaltinis „Pranešimai spaudai“ nežymimas, tačiau teksto viduje pažymima, kad turinys parengtas pagal pranešimą spaudai.

„Partnerio turinys“ – tai partnerio sukurti pranešimai žiniasklaidai (tekstai, vaizdo, garso, grafinė medžiaga), apie gaminių, įmonių ar įstaigų naujienas ir pan. Turinys skelbiamas už atlygį.

Tokiame turinyje nurodomas šaltinis – „Partnerio turinys“. Redakcija neatsako už partnerio kuriamą turinį, už jį  atsako jį sukūrę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

„Remiamas turinys“ – projekto rėmėjo remiamas turinys, kurį bendradarbiaudami su rėmėju kuria UAB „AMB ir partneriai“ Turinio rinkodaros skyriaus autoriai. Projekto rėmėjas apmoka turinio sukūrimo sąnaudas ir/ar kontekstinę reklamą. Bendradarbiavimas taip pat apima tematikos pasiūlymą, temų, temų gairių ir/ar pašnekovų susiderinimą, tačiau autoriai, siekdami kuo didesnės vertės skaitytojui ir patikimumo, patys sprendžia, kurie pašnekovai, temos ir/ar tematinė kryptis yra tinkami. Toks turinys pažymimas – „Remiamas turinys“.

„Reklama“ – portale vaizdinė reklama (skydeliai) žymimi žodžiu „reklama“.

 

Draudimai

Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją Tinklalapyje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Kitiems asmenims draudžiama talpinti tokią informaciją Tinklalapyje.

Tinklalapio vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms.

Draudžiama talpinti nuorodą į Tinklalapį tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą.

Vartotojams yra draudžiama kenkti Tinklalapio sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

 

Garantijos atsakomybė

Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą.

Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu.

Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus.

Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą.

Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo.

Mes neatsakome už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame.

Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų šių Taisyklių IV straipsnio 1-3 punktuose nurodytos informacijos ar nuorodų patalpinimą Tinklalapyje bei dėl to kilusią bet kokią žalą.

 

Kita

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.

Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu ([email protected]).