Žyma: Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ Jungėnų skyrius