Žyma: Lietuvos Šaulių sąjungos 4-osios rinktinės Vilkaviškio Petro Karužos 406-oji kuopa