Žyma: Vilkaviškio „Gražinos“ skautų draugovė „Su skautais“