100 Kazlų Rūdos valdžios dienų. Kas naujesnio?

15-ąjį Kazlų Rūdos savivaldybės įkūrimo jubiliejų pasitinkanti krašto Taryba peržengė 100 buvimo valdžioje dienų barjerą. Ramybės laikotarpis, kuomet pagal nerašytas politikos taisykles nekritikuojami pirmųjų keleto mėnesių pasiruošiamieji kadencijos darbai, baigėsi. Iš bendrą darbą pradėjusios Tarybos valdančiosios daugumos, kurią sudaro keturių partijų atstovai, rinkėjai nekantriai laukia pirmųjų žinių apie per rinkimus dalintų pažadų įgyvendinimą.

Tačiau kol kas, deja, šios žinios skurdžios. Nuolatinių politikų kasdienybės palydovų – gandų netrūksta, o žiniomis apie daromus arba nuveiktus darbus vietos valdžia neskuba dalintis. Žinoma, iki tol, kol jų pats nepaklausi. Tačiau net ir paklausęs negali būti tikras, kad atsakymą gausi. Tai puikiai iliustravo iškalbingas pavyzdys – į prieš 2 savaites visiems Tarybos nariams išsiųstus “Kazlų Rūdos laikraščio” klausimus apie savo veiklos šimtadienį, teatsakė vos 3 politikai.

Kol politikai mėgaujasi vasara, savivaldybės gyvenime, nors ir besiklostančių lėtesniu nei įprasta ritmu, įvykių apstu.

Šildymo sezonui artėjant – pasimatymai teismuose

Birželio 15 d. baigėsi miesto šilumos ūkio nuomos sutartis su “Litesko”, o kova dėl 2008 m. dar penkiolikai metų prątestos sutarties persikėlė į šalies teismus. Apie posėdžių eigą visuomenės nesivarginama informuoti. “Kazlų Rūdos laikraščio” duomenimis, rugpjūčio 8-ąją Marijampolės rajono apylinkės teismas atmetė “Litesko” ieškinį, pagal kurį įmonė prašė pripažinti negaliojančiu ab initio 2015-07-01 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-01-07 sprendimo Nr. TS IV (43)-2282 panaikinimo“ Nr. TS V(3)-2411. Santykių aiškinimasis kelsis į Kauno apygardos administracinį teismą.

Pigiau taps brangiau?

Jau už poros mėnesių prasidėsiantis naujasis daugiabučių namų šildymo sezonas gali pateikti nemalonių siurprizų. Užsirūstinę dėl savivaldybės veiksmų, “Litesko” iki šiol miestui šilumos energiją teikia pagal įkainius, kurie buvo paskaičiuoti Kazlų Rūdą šildant iš senosios katilinės. Nors moderni, biokuru kūrenama katilinė veikia jau aštuonis mėnesius, šilumininkų atstovai tik visai neseniai Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikė reikalingus duomenis šilumos tarifų perskaičiavimui. Politikai vylėsi ir rinkėjams žadėjo, kad atlikus perskaičiavimą šilumos kaina atpigs dešimtadaliu ar netgi daugiau. Redakcijos žiniomis, “Litesko” sugebėjo komisijai pateikti dar didesnę šilumos kilovatvalandės kainą, nei yra šiuo metu.

Šį mėnesį Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje lankėsi savivaldybės atstovai. Apie vizito rezultatus oficialių žinių nėra. Nenuostabu, nes kol kas naujienos rinkėjams – prastos. Politikai tarpusavyje guodžiasi, kad šilumos klausimas jiems – lyg Gordijaus mazgas.

Naująją katilinę gali aplankyti anstoliai

Kita ne mažiau prasta žinia – naujosios miesto katilinės statytojai, įmonė “Axis Technologies” nesulaukusi apmokėjimo už atliktus darbus ketina bylinėtis su savivaldybės įmone. Liepos mėnesį bendrovė teismo paprašė jos naudai iš skolininkės UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ priteisti 981 139,40 Eur skolą, 35 713,47 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu ginčą siūloma perkelti į aukštesnę teismo instanciją, Kauno apygardos administracinį teismą.

Savivaldybė savo įsipareigojimų įmonei “Axis Technologies” negali įvykdyti dėl sustabdyto finansavimo iš Lietuvos verslo paramos agentūros. Pastaroji taip pasielgė nusprendusi, jog savivaldybė pažeidė finansavimo sutartį, leisdama naująją biokuro katilinę valdyti bendrovei “Litesko”.

Į beveik pusės tūkstančio gyventojų prašymą – nusispjauti

Neseniai savo kadenciją pradėję savivaldybės politikai jau spėjo pamiršti rinkėjus. Kazio Griniaus gimnazijoje besimokančių jaunuolių tėvai, susibūrę į aktyvią tėvų tarybą, pasijuto pažeminti, nes iki šiol, praėjus net 2 mėnesiams, negauna atsakymo dėl galimybės gimnazijoje įrengti valgyklą. 418 gyventojų ir keleto visuomeninių organizacijų, remiančių šią idėją, pasirašyti raštai politikams pasirodė neverti jų laiko.

Šių metų birželio 10 d. į savivaldybės politikus kreipėsi Kazio Griniaus gimnazijos tėvų taryba dėl šioje mokymo įstaigoje besimokančių vaikų maitinimo klausimo, nes gimnazija iki šiol neturi valgyklos. Kaip vieną iš problemos sprendimo būdų tėvai siūlo pastatyti gimnazijos priestatą ir jame įrengti valgyklą. Savivaldybės merui ir Tarybos nariams adresuotame rašte tėvai paprašė spręsti šį klausimą ir juos informuoti apie sprendimo eigą. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po išsiųsto rašto, Kazio Griniaus gimnazijos tėvų tarybos atstovai iki šiol nesulaukė jokio atsakymo.

Toks biurokratų elgesys kelia pagrįstą gimnazistų tėvų pasipiktinimą. Remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsniu, informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis.

„Kazlų Rūdos laikraščiui“ pradėjus domėtis šia situacija paaiškėjo ir daugiau nemalonių faktų. Rašto, kuris buvo adresuotas merui ir Tarybos nariams, įvairioms partijoms atstovaujantys politikai tvirtina nematę savo akyse. Užvirtą nepareigingumo ir atsainumo košę teks srėbti administracijos darbuotojams.

„Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

Politikų vertinimai

Savivaldybės meras V. Kanevičius:

„Pirmąsias 100 naujos kadencijos Tarybos veiklos dienų vertinu teigiamai. Buvo suformuoti ir realiai pradėjo dirbti Tarybos komitetai. Ypač pabrėžčiau energingą Ūkio, žemės ūkio, turto valdymo ir teisėsaugos komiteto darbo pradžią. Komitetas gilinasi į Administracijos padalinių bei savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklą, ieško būdų veiklai pagerinti.

Daug dėmesio skiriama švietimo įstaigų pasiruošimui naujiems mokslo metams, rengiame projektus Europiniam finansavimui 2014-2020 metams. Darbų labai daug, džiugu, kad Taryba nestinga šiems darbams entuziazmo.

Mano nuomone, vienas svarbiausių sprendimų yra miesto šilumos ūkio valdymo modelio pakeitimas atsisakant operatoriaus paslaugų. Ir nors šie sprendimai yra skausmingi ir gali atnešti neprognozuojamus padarinius, manau, tai yra vienintelis būdas, siekiant ateityje miesto šilumos ūkį valdyti patiems.

Kitas svarbus sprendimas, manau, yra miesto VVG (vietos veiklos grupė) įsikūrimas. Jei ši grupė dirbs nuoširdžiai ir produktyviai, jos teikiamų ir įgyvendinamų projektų naudą miesto gyventojai turėtų pajusti ir įvertinti.

Artimiausiu metu, kaip jau minėjau, reikia labai atsakingai ruoštis ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui bei pažadų rinkėjams tesėjimu. Šiuo metu rengiami Kultūros centro ir Sporto centro rekonstrukcijos projektai, pastatant priestatą prie Kultūros centro, o prie Sporto centro – plaukimo baseiną. Daug žygių darome, kad ateinančiais metais būtų rekonstruotas kelias „Kazlų Rūda-Ąžuolų Būda“, greta nutiestas dviračių takas.

Darbų daug, visų nesuminėsi. Svarbu, kad Taryba, administracija, bendruomenės dirbtų sutartinai, siektų bendrų rezultatų.

Tarybos frakcijos, įeinančios į valdančiąją koaliciją, dalyvauja svarstant parengtus sprendimų projektus bei kitus aktualius klausimus, teikia pasiūlymus, domisi savivaldybės gyvenimu.

Opozicinės frakcijos pagal savo priedermę taip pat aktyviai dalyvauja Komisijose, darbo grupėse, ieško negatyvių reiškinių. Reikia pažymėti, kad opozicija yra konstruktyvi, „nekelia bangų“ be reikalo.

Demokratinė valdymo forma tuo ir žavi, kad opozicijos atstovai neduoda valdantiesiems „užmigti ant laurų“, esant reikalui negaili kritikos. Svarbu, kad kritika būtų objektyvi.“

Tarybos narė Ramutė Vinikienė:

„Šimto dienų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos darbą vertinti sudėtinga, nes praėjo mažai laiko, kad pajustume ženklius pokyčius. Reikėtų palaukti metų galo, išanalizuoti mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitas ir nuveiktus darbus palyginti su žadėtais įsipareigojimais.

Trijų šios kadencijos tarybos posėdžių metu įtvirtinti naujos valdančiosios daugumos suformuoti sprendimai. Išrinkti savivaldybės vadovai, suformuoti tarybos komitetai ir atstovaujančių narių sąrašai, patvirtintos nuolat veikiančios komisijos, didelę priimtų sprendimų dalį sudarė savivaldybės administracijai pavaldžių įstaigų ataskaitų tvirtinimas. Visi priimami sprendimai svarbūs, išskirčiau sprendimus dėl leidimo UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ išnuomoti ilgalaikį materialųjį turtą“ panaikinimo, savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kopmpensacijų grąžinimo tvarkos sprendimą, patvirtintą Socialinių paslaugų planą 2015 metams, prežiūrėtą savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarką, patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų, Jaunimo reikalų tarybų sudėtį ir veiklos nuostatus. Priimtas svarbus sprendimas dėl asociacijos Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės steigimo ir dalyvavimo jos veikloje. Sekančiame tarybos posėdyje bus patvirtinta jau įsteigtos asociacijos Kazlų Rūdos miesto vietos veiklos grupės steigimo sutartis ir įstatai. V kadencijos taryboje – darbų tęstinumas. Pagal priimtus sprendimus, kol kas esminių pokyčių dar nematyti.

Šiais metais vėl atidėta kelio Kazlų Rūda- Ąžuolų Būda rekonstrukcija, dviračių tako nutiesimas, lieka aktualūs klausimai, dėl šilumos ūkio pertvarkos, šilumos ūkio valdymo, dėl daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimo, klausimai dėl Kazlų Rūdos komunalininko veiklos reantabilumo ir daugelis kitų.

Susiformavusi stabili dauguma ir ,,pritilusi” opozicija, taip apibūdinčiau šiandieninę situaciją. Priimant sprendimus, opozicija teikia daug diskusijų sukeliančius pasiūlymus, bet valdančioji dauguma nelinkusi įsiklausyti. Vienas iš pavyzdžių, kai nebuvo įvertinta Sūduvos VVG, Kazlų Rūdos bendruomenių asociacijos pirmininkės Redos Kneizevičienės kompetencija ir nesudaryta galimybė patyrusiai politikei būti sveikatos, socialinių reikalų ir bendruomenių komiteto nare, atstovauti NVO taryboje.   Norisi tikėti, kad racionalūs pasiūlymai bus išanalizuoti. Belieka palinkėti, kad Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų), Darbo partijos, Partijos Tvarka ir teisingumas Kazlų Rūdos skyrių bendra programa 2015-2019 metams per šios kadencijos metus būtų įgyvendinta.“

Tarybos narys Aidas Vaišnora:

„Tarybos darbe vyrauja organizacinių darbų sprendimai. Vis dar formuojamos įvairios komisijos, darbo grupės.

Priimtas tik vienas svarbus sprendimas dėl Šilumos ūkio sutarties nutraukimo, bet neteko girdėti, kad jis būtų įvykdytas.

Dėl planuojamų darbų, matyt, reikėtų skaityti valdančios koalicijos veiklos programą. Deja, joje neapibrėžti nei prioritetai, nei terminai.

Taryboje yra tik dvi frakcijos. Abi jos opozicijoje. Jų pasiūlymų jau girdėjome ir ateityje jų tikrai bus. Valdančioji dauguma dirbtinai susiskaidė į tarybos narių grupes, kuriose, greičiausiai joks darbas nevyks.“

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE