2017 m. liepos 14 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

2017 m. liepos 14 d. Kazlų Rūdos savivaldybėje vyko Marijampolės regiono plėtros posėdis, kuriame dalyvavo Marijampolės regiono tarybos nariai, Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienė, Marijampolės regiono savivaldybių administracijų atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje svarstyti 8 klausimai, priimti 5 sprendimai, kurie  susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu.

Taryba sprendimais pakeitė keturių 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemoniųlėšomis siūlomus bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašus. Regiono projektų sąrašas pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ papildytas projektu,,Pėsčiųjų tako įrengimas teritorijoje tarp Radastų ir Lauko g. Vilkaviškio mieste“, kuriuo planuojama įrengti pėsčiųjų taką nuo Lauko g. iki Radastų g., Vilkaviškio mieste.Pagal priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“į regiono projektų sąrašą įtraukti du projektai: ,,Šakių rajono savivaldybės mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir ,,Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje“. Šakių rajono savivaldybės Lekėčių ir Kriūkų mokyklose planuojamalaisvose patalpose įrengti ikimokykliniam ugdymui reikalingas patalpas, pilnai rekonstruojant nenaudojamas klases bei įsigyti kokybiškam ugdymui būtiną įrangą ir baldus. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje numatomaperplanuoti gimnazijos sporto salės prieigas, atlikti sporto salės ir fizikos, chemijos, biologijos kabinetų modernizavimo darbus, aprūpinant patalpas modernia įranga ir baldais.Marijampolės regiono plėtros taryba pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“ į sąrašą įtraukė tris naujus projektus: ,,Kompleksinis Kalvarijos miesto centrinės dalies sutvarkymas“, ,,Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ ir ,,Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas“. Kalvarijoje planuojama sutvarkyti parką, autobusų stoties pastatą ir teritoriją Laisvės g., atkarpą nuo Dariaus ir Girėno iki Vasario 16-osios gatvių sankryžų. Vilkaviškio rajone numatoma rekonstruoti esamas J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves ir Šeimenos upės prieigas. Pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“į sąrašą įtrauktas projektas ,,Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose, pritaikant juos bendruomenės poreikiams“, kuriuo numatoma sutvarkyti Kybartų miesto centrinę dalį, miesto parką, viešąjį pastatą.

Taryba pritarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui.

Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė regioninės politikos viziją, regionų specializacijos tikslus, įgyvendinimo etapusirsvarstymus dėl regionų kompetencijos centrų kūrimo. Šiuo metu rengiamas dokumentas, kuriame būtų numatyta suderinta regioninės politikos strategija – regioninės politikos gairės (Baltoji knyga).Į strategijos rengimą įtrauktos skirtingos nacionalinio lygmens institucijos, kviečiami dalyvauti regionų plėtros tarybų atstovai.Viceministras atkreipė dėmesį, jog norint pritraukti investicijas, išsiskirti iš kitų regionų irtikėtis spartesnės regionų ekonominės plėtros galima regionams specializuojantis.Kalbėdamas apie regioninę specializaciją vidaus reikalų viceministras akcentavo partnerystės reikšmę.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė teigė, jog regioninė politika tampa vis didesniu prioritetu.Regioninę politiką reikia stiprinti, o tai padaryti galima koncentruojant investicijas į regionus. R. Žakaitienė išreiškė susirūpinimą, jog investicijos koncentruojasi didžiuosiuose miestuose, o ekonominis atotrūkis tarp regionų nemažėja.

VšĮ „Versli Lietuva“ projektų vadovė Eglė Stebulienėpristatė VšĮ Vesli Lietuva teikiamas paslaugas, pasidalino gerąja patirtimi apie bendradarbystės centrus ,,Spiečius”, taip pat pristatė geriausius bendradarbiavimo pavyzdžius su atskiromis savivaldybėmis.

Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.