2020 m. keičiasi tam tikrų socialinių išmokų dydžiai, bus mokamos naujos išmokos

Nuo 2020 m. pasikeitus bazinės socialinės išmokos, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams didės daugelis socialinių išmokų, piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais. Taip pat bus mokama nauja išmoka. Taip pat įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiant mažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, didinama finansinė parama vaikus auginančioms šeimoms. Kadangi dauguma išmokų mokamos už praėjusį mėnesį, didesnio dydžio išmokos pirmąkart bus mokamos 2020 m. vasario mėnesį.

Naujoji išmokų rūšis – vaiko laikinosios priežiūros išmoka

Nuo sausio 1 d. pradedama mokėti naujoji vaiko laikinosios priežiūros išmoka, kuri bus mokama vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui vaiko laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu.

Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką bus skiriama 234,00 Eur išmoka per mėnesį.

Išmokos dydis vaiko laikinosios priežiūros atveju bus apskaičiuojamas nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, o vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, atsižvelgiant į vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičių. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka nebus skiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu

Didėja išmokos šeimoms

Pratęstas išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai mokėjimo terminas nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks 2 metai (buvo iki 1 m.)

Nuo 50,16 Eur iki 60,06 Eur padidinta universali išmoka vaikui, kuri kas mėnesį mokama visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų. Išmoka vaikui gali būti mokama iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, jeigu į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa

Nuo 20,14 Eur iki 40,17 Eur padidinta papildomai skiriama išmoka vaikui, mokama vaikams, augantiems ir (ar) globojamiems šeimose, auginančiose tris ir daugiau vaikų,

Panaikintas universalios išmokos mokėjimas neįgaliems vaikams. Vietoje šios išmokos neįgaliems vaikams iki 18 m. ir neįgaliems asmenims virš 18 m., jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą iki 21 m., kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, bus mokama papildoma išmoka 40,17 Eur. Už tą patį vaiką papildomai bus skiriama tik viena išmoka vaikui. Jeigu išmoka neįgaliajam vaikui buvo paskirta ir mokama iki 2020-01-01, kreiptis dėl papildomos išmokos neįgaliajam vaikui nereikės.

Nuo 183 Eur iki 250 Eur padidinta vertinamų pajamų riba šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus), kurioms skiriama papildoma išmoka vaikui, vertinant šeimos gaunamas pajamas.

Didėja išmoka nėščiai moteriai

Nuo 2020 m. padidinta vienkartinė išmoka nėščioms moterims, kurios neturi sukaupusios pakankamo socialinio draudimo stažo, kad gautų motinystės išmoką iš „Sodros” pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tokia vienkartinė išmoka didės nuo 76 iki 250 Eur.

Didėja išmokos kitiems paramos gavėjams

Nuo 2020-01-01 didėja nuo 122,00 iki 125,00 eurų per mėnesį Valstybės remiamų pajamų dydis (VRP), nuo kurio priklauso teisė į piniginę socialinę paramą, todėl padidės vienkartinių, periodinių, sąlyginių bei tikslinių pašalpų, socialinių pašalpų ir kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį dydžiai.

Bazinė socialinė išmoka (BSI) 2020 metais didėja iki 39 Eur (2019 m. – 38 Eur). Nuo jos priklauso visos socialinės išmokos, todėl nežymiai, tačiau didėja visų išmokų, mokamų pagal Paramos mirties atveju, Išmokų vaikams ir Socialinės paramos mokiniams įstatymus, dydžiai.

Nuo 2020-01-01 padidėjo tikslinių kompensacijų, kurios mokamos neįgaliesiems, kuriems yra nustatyti specialieji pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės pagalbos (priežiūros) arba pirmojo ar antrojo lygio nuolatinės slaugos poreikiai, bazė nuo 114,00 Eur iki 117,00 Eur, todėl keisis pagalbos (priežiūros) ir slaugos tikslinių kompensacijų dydžiai.

Išmokų dydžiai bus perskaičiuoti automatiškai, todėl jei buvo kreiptasi dėl išmokų ir mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, naujo prašymo teikti nereikia.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE