Apie prievoles ketinantiems įsigyti ar parduoti kiaules ar paršelius

Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (MVMVT) primena apie prievoles ketinantiems įsigyti ar parduoti kiaules ar paršelius.

Vis dar pasitaikant pažeidimų, susijusių su kiaulių skaičiaus registravimu, ausų įsagais nepaženklintų paršelių įsigijimu ar kiaulių pardavimu, privalomų dokumentų pildymu, MVMVT pareigūnai primena apie prievoles ūkininkams, ketinantiems įsigyti, parduoti kiaules ar paršelius. Perkeliant ar parduodant kiaules, paršelius į kitą laikymo vietą, jie turi būti paženklinti į vieną ausį segamu įsagu su bandos numeriu. Paršelius įsigyjantis asmuo, prieš perkeliant gyvūnus, turi gauti gyvūnų sveikatos būklę patvirtinantį veterinarijos pažymėjimą, kurį išduoda tokį įvertinimą atlikęs veterinarijos gydytojas.

Kiaules parduodantis ūkinių gyvūnų laikytojas taip pat privalo užpildyti ir paršelių pirkėjui pateikti nustatytos formos pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą ir Lietuvoje vežamų gyvūnų važtaraštį. Duomenys apie išvežimą ar atvežimą turi būti registruojami Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas po kiaulių įsigijimo ar išvežimo.

MVMVT primena, kad visi kiaulių laikytojai kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį Ūkinių gyvūnų registre privalo nurodyti laikomų kiaulių skaičių. Visus veiksmus Ūkinių gyvūnų registre turi teisę atlikti ūkinių gyvūnų laikytojas, ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantis privatus veterinarijos gydytojas arba MVMVT specialistai.

MVMVT atlieka patikras savivaldybės kiaulininkystės ūkiuose dėl biosaugos reikalavimų ir kiaulių registravimo, bei ženklinimo reikalavimų atitikimo. Dažni pažeidimai ūkiuose dėl to, kad duomenys apie ūkyje laikomas kiaules, paršelių įsigijimą ir atsivežimą į ūkį, parduotas ar savo reikmėms paskerstas kiaules ne laiku registruojami Ūkinių gyvūnų registre. Dar blogiau, kuomet nusiperkami ausų įsagais nepaženklinti paršeliai, kiaulių laikytojai neturi dokumentų, kuriuose būtų nurodytas paršelių kilmės ūkis ir informacija apie jų sveikatos būklę. Ne visuomet kiaulių laikymo patalpos tinkamai apsaugotos nuo pašalinių asmenų, graužikų ir vabzdžių patekimo į laikymo patalpas. Prie įėjimo į kiaulių laikymo patalpas neįrengti dezinfekciniai kilimėliai, kurių paskirtis neutralizuoti ant avalynės esančius mikrobus ir virusus einant į šias patalpas. Paminėti neatitikimai sukelia pavojų į ūkį atsivežti užsikrėtusį, sergantį gyvūną ir taip platinti Afrikinį kiaulių marą arba kitas gyvūnų užkrečiamąsias ligas.

MVMVT primena, kad draudžiama laikyti kiaules reikalavimų neatitinkančiuose ūkiuose. Už minėtų reikalavimų neatitikimus kiaulių ūkių savininkams taikomos sankcijos: administraciniai įspėjimai su nurodymu likviduoti kiaules ir baudos. Marijampolės sav. teritorijoje per š.m. vasario mėnesį patikrinti 202 kiaulių ūkiai, iš kurių dėl reikalavimų neatitikimo 41 kiaulių laikytojui surašyti administraciniai įspėjimai ir 1 laikytojui skirta bauda.

MVMVT atkreipia dėmesį, kad kiaulių laikytojai vis dar gali pasinaudoti Žemės ūkio ministerijos nustatyta išmokų tvarka pasiimant 100 eurų išmoką už kiekvieną laiku deklaruotą ir paskerstą kiaulę.

 

Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas