Buferinė Afrikinio kiaulių maro zona Kazlų Rūdoje

Atsižvelgus į Afrikinio kiaulių maro (AKM) situaciją ir ligos plitimą laukinėje faunoje bei įvertinus riziką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)direktoriaus įsakymu Nr. B1-245 nuo 2018-03-13 išplėsta AKM buferinė zona, į kurios ribas patenka ir Kazlų Rūdos savivaldybė. Buferinė zona – tai apsauginė teritorija, kurioje taikomi griežčiausi biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo vietose ir vykdoma sustiprinta šių ūkių kontrolė. Buferinės zonos paskelbimas reiškia, kad iki šių metų gegužės 1 d. šioje zonoje esančiuose biologiškai nesaugiuose ūkiuose reikia paskersti visas laikomas kiaules. Privalomas VMVT nurodymas iki gegužės 1 d. paskersti kiaules bus taikomas tik tiems ūkiams, kurie neįgyvendina ar mano, jog nesugebės įgyvendinti reikalavimų ir nori atsisakyti kiaulininkystės veiklos. Į buferinės zonos teritoriją patenkantys kiaulių laikytojai, paskerdę laikomas kiaules iki nurodyto termino, galės pretenduoti į valstybės išmokas už ankstyvą kiaulių paskerdimą, tačiau, pasinaudoję valstybės parama, privalės įsipareigoti dar metus laiko nelaikyti kiaulių. Savo reikmėms kiaules galima skersti laikymo vietose ar su teritorinės VMVT leidimu išvežti į tarnybos patvirtintas skerdyklas. Jei kiaulės netinkamos skersti dėl amžiaus, galima jas nugaišinti ir gaišenas perduoti šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams. Visais atvejais turi būti paimti kiaulių kraujo ir organų mėginiai AKM tyrimams ir tik diagnozei nepasitvirtinus, kiaulieną bus leidžiama vartoti savo reikmėms be jokių apribojimų.
VMVT Kazlų Rūdos VMVT primena:
– perkant ar parduodant kiaules būtinas veterinarijos pažymėjimas, išduotas veterinarijos gydytojo; kiaulės turi būti vežamos suženklintos į vieną ausį vienu ausies įsagu (kiaulių bandos numeriu) ir vežamų gyvūnų važtaraščiu;
– deklaruoti kiaules privaloma kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį – sausį, balandį, liepą ir spalį;
– kiekvienas gyvūno judėjimo arba būklės pasikeitimas registruojamas į centrinę duomenų bazę per 7
kalendorines dienas nuo įvykio (atvežimas, išvežimas, skerdimas savo reikmėms);
– prie įėjimo į kiaulių laikymo vietą turi būti įrengtas dezinfekcinis kilimėlis, kuris kasdien papildomas biocidiniais produktais, registruotais Lietuvoje;
– turi būti aptvertas įėjimas į kiaulių laikymo vietą arba visa teritorija;
– tinkamai naikinami graužikai;
– kiaules draudžiama šerti maisto atliekomis;
– kiaulės šeriamos tik termiškai apdorotais pašarais, ypač žole;
– kiaulių laikymo vietos teritorija turi būti tvarkinga;
– draudžiama pašaliniams žmonėms patekti į kiaulių laikymo patalpas;
– turi būti skirta vieta darbo rūbams persirengti ir batams persiauti.
Be atskiro atitinkamos teritorinės VMVT raštiško suderinimo DRAUDŽIAMA:
– steigti naujas kiaulių laikymo vietas;
– kiaulių laikytojams, kurių kiaulės buvo paskerstos arba nugaišintos, vykdant 2018-03-13 VMVT direktoriaus įsakymą Nr. B1-245 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo”, laikyti kiaules;
– kiaulių laikymo vietose, kurios yra įtrauktos į Ūkinių gyvūnų registro centrinę duomenų bazę ir kuriose iki 2018-03-13 nebuvo laikomos kiaulės, laikyti kiaules.
VMVT specialistų teigimu, pagrindiniai pažeidimai, kurie nustatomi kontrolės metu, tai laiku nedeklaruojamos kiaulės, apie atsivežtus gyvulius nepranešama Ūkinių gyvūnų registre, atsivežamos kiaulės yra nežinomos sveikatos būklės ir nežinia iš kur, neturint veterinarijos pažymėjimų ir (ar) Lietuvos Respublikoje gabenamų gyvūnų važtaraščio. Nustačius pažeidimus, VMVT taiko sankcijas nuo įspėjimo iki piniginių nuobaudų.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija  

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE