Įgyvendinamas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. A1-381 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo”, Kalvarijos savivaldybės administracija su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namais Kalvarijos savivaldybėje įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – projektas). Projekto tikslas – padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai.

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai įgyvendina Globos centro funkcijas Kalvarijos savivaldybėje. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Įgyvendinant projektą Kalvarijos savivaldybėje finansuojamas darbo užmokestis, įrengtos darbo vietos, įsigytas naujas automobilis „Seat Arona”.

Darbo sąlygų gerinimu įsigyjant naują automobilį džiaugiasi Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Karolis Babeckas, Socialinių reikalų skyriaus vedėja Nijolė Silickienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų direktoriaus pavaduotoja Alma Liutkevičienė, Globos centro darbuotojai ir globotiniai.

Kalvarijos savivaldybės informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE