Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašas. Remiantis Aprašu, verslo subjektams gali būti taikomos šios finansinės paramos iš Savivaldybės biudžeto lėšų formos:

– Naujai įsteigtos darbo vietos įrangos dalinis kompensavimas, kai sukuriama nauja darbo vieta. Gali kreiptis verslo subjektai, kurie ne anksčiau kaip einamaisiais metais iki prašymo pateikimo datos įkūrė bent vieną naują (papildomą) darbo vietą ir joje įdarbino darbuotoją pilnu etatu. Vienai įkurtai naujai darbo vietai gali būti skiriama iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtą darbo vietą ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus). Dviem įkurtoms darbo vietoms verslo subjektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 1 500 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus) per kalendorinius metus. Įkūrus 3 ir daugiau darbo vietas, verslo subjektui gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 2 000 eurų dalinė kompensacija (išlaikant įkurtas darbo vietas ir nemažinant darbuotojų skaičiaus ne mažiau kaip dvejus metus).

– Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas. Skiriama atlyginimo už įstatų parengimą, mokesčio notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikimo patvirtinimą, atlyginimo valstybės įmonės Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikino pavadinimo įtraukimo į registrą iki 50 proc. dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 150 EUR. Įmonę įsteigus elektroniniu būdu kompensuojama 100 proc., bet ne daugiau kaip 80 EUR. Skiriama atlyginimo už laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir prašymą registruoti Juridinių asmenų registre.

– Išlaidų, patirtų rengiant verslo planus kompensavimas. Verslo plano, investicinio projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo daliniam kompensavimui, jei verslo projektas ir (ar) investicinis projektas įgyvendinamas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, kai Savivaldybė lėšų gavėjui kompensuoja iki 1 000 eurų, iki 100 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos skirti finansinę paramą iš ES ir kitų fondų parengimą, kai paraiškos administracinis vertinimas yra teigiamas ir su paraiška pateikiamas tai įrodantis dokumentas.

– Dalyvavimo parodose ir mugėse ar jų organizavimo išlaidų kompensavimas. Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos ploto nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta Lietuvoje) išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 600 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija. Skiriama iki 100 proc. dydžio kompensacija parodų salės nuomos, parodos dalyvio mokesčio (kai paroda vyksta užsienio šalyje išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 1 000 EUR. Parodoje turi būti prekiaujama savo gaminiais / produkcija.

 

Paramos gali kreiptis įmonės ir verslo subjektai, dirbantys pagal verslo liudijimus / individualios veiklos pažymas, išduotas ne trumpiau kaip 9 mėnesius per kalendorinius metus laikotarpiui ir kurie yra registruoti ir vykdo veiklą  Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros finansavimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia: /go.php/lit/Parama-verslui

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Valda Kilikevičiūtė, tel:. 8 342 60029, el. paštas: valda.kilikeviciute@vilkaviskis.lt

 

Vilkaviškio savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE