Iniciatyva ,,Kurk Marijampolei” sugrįžta

Į Marijampolę sugrįžta Bendruomenių iniciatyvų konkursas, kuris skatina marijampoliečius generuoti idėjas, burti bendruomenes ir savo iniciatyvomis kurti dar gražesnę Marijampolę.

Turite idėjų, kaip pagerinti Marijampolės savivaldybės viešąsias erdves, kad jos būtų dar labiau mylimos ir lankomos? Žinote, ką reikėtų patobulinti, kad pamėgta vieta taptų patrauklesnė? O gal turite idėją, kaip atgaivinti iki šiol pamirštą viešąją erdvę? Puiku! Dalyvaukite šiame konkurse ir galbūt Jūs būsite tas, kurio idėją mes finansuosime 100 procentų.

„KURK Marijampolei“ iniciatyva yra puiki galimybė realizuoti savo idėjas, patiems jas siūlant ir išsirenkant geriausias. O dabar, pakoregavus nuostatus, gauti finansavimą geriausiems projektams bus daug paprasčiau, nes perpus sumažinome būtiną surinkti palaikymo balsų skaičių. Nuo šiol mažos apimties projektas turi surinkti ne mažiau kaip 100, o didelės apimties – ne mažiau kaip 200 palaikymo balsų. Taip pat iki 25 tūkst. eurų padidinome maksimalią mažos apimties viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektų vertę. Laukiame įvairių iniciatyvų ir idėjų Marijampolei, o anksčiau teikę paraiškas gyventojai gali jas dar patobulinti ir savo idėjas teikti iš naujo, tačiau svarbu atminti, kad anksčiau teiktos paraiškos nebus automatiškai perkeliamos į naujai skelbiamą konkursą. Kviečiame marijampoliečius aktyviai dalyvauti konkurse, nes tai puiki galimybė gauti finansavimą tam, ko labiausiai reikia“, – aktyviai teikti paraiškas kviečia Marijampolės savivaldybės vicemeras Paulius Marozas.

Nuo gruodžio 1 dienos iki sausio 10 dienos visi Marijampolės savivaldybės gyventojai kviečiami teikti Projektų idėjų pasiūlymų paraiškas, skirtas Marijampolės savivaldybės viešųjų erdvių gerinimui. Atitikę reikalavimus idėjų pasiūlymai bus paskelbti Marijampolės savivaldybės svetainėje ir kviesime visus Marijampolės savivaldybės gyventojus išrinkti labiausiai patikusią idėją,  kuri bus įgyvendinta.

Paraiškas gali teikti ne jaunesni nei 18 metų asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Marijampolės savivaldybėje. Kartu su paraiška svarbu pateikti pritarimo projekto idėjai formą, kurioje teikiamai idėjai pritaria bent 20 savivaldybės gyventojų.

𝐑𝐞𝐢𝐤𝐚𝐥𝐚𝐯𝐢𝐦𝐚𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐨 𝐢𝐝𝐞̇𝐣𝐚𝐢:

 • prie projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas ir pritarimas projekto idėjai: ne mažiau kaip 20 Marijampolės savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas, kuriame pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir gyventojo parašas;
 • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Marijampolės savivaldybės viešojoje erdvėje;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi būti skirti viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti;
 • jei numatoma organizuoti viešą renginį projekto rezultatams pristatyti arba įgyvendinti kitas projekto rezultatų viešinimo priemones, tai tokio viešo renginio ar viešinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • nefinansuojami gatvių ir (ar) kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto projektai, išskyrus atvejus, kai šaligatvio, pėsčiųjų ir (ar) dviračių tako atkarpą būtina įrengti kaip integruotą pagal projekto idėją tvarkomos viešosios erdvės dalį ir tokios infrastruktūros įrengimo išlaidos sudaro ne daugiau kaip 30 proc. visos siūlomo projekto vertės;
 • projekto rezultatai gali prisidėti prie verslo infrastruktūros kūrimo, tačiau negali būti skirti konkrečių fizinių ar juridinių asmenų verslo kūrimui ir plėtrai;
 • jei projekto idėją numatoma įgyvendinti teritorijoje, kurioje yra įgyvendintas, vykdomas ar parengtas kitas tos pačios teritorijos viešųjų erdvių tvarkymo projektas, privaloma pateikti rašytinį jau esamo projekto autoriaus sutikimą, kad siūloma projekto idėja neprieštarauja esamo projekto sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojo autorinių teisių.

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos gali dalyvauti vienoje iš 2 projekto kategorijų:

 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per vienerius metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas, kurio apimtis neviršija 25 tūkst. eurų (mažos apimties);
 • Marijampolės savivaldybės teritorijoje per 2 metus įgyvendinamas viešųjų erdvių infrastruktūros gerinimo projektas (pirmaisiais metais rengiama techninė dokumentacija), kurio vertė neviršija 100 tūkst. eurų (didelės apimties).

𝐊𝐚𝐢𝐩 𝐭𝐞𝐢𝐤𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮̨ 𝐢𝐝𝐞̇𝐣𝐮̨ 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐢𝐬̌𝐤𝐚𝐬?

Projektų idėjų pasiūlymai teikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: „Bendruomenės iniciatyvų konkursui“, projekto pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris.

Projektų idėjų pasiūlymai iki Kvietime nurodyto termino pabaigos gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijai (Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1, 1 aukštas, 1 langelis) arba atsiunčiami naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-69307 Marijampolė.

Projekto idėjos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė projektų idėjų pasiūlymų pateikimo diena, nurodyta Kvietime.

𝐊𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚𝐬, 𝐞𝐬𝐚𝐧𝐭 𝐫𝐞𝐢𝐤𝐚𝐥𝐮𝐢, 𝐭𝐞𝐢𝐤𝐬:

 • kaip tinkamai pildyti iniciatyvų paraiškas – Administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis, el. p. valdas.tumelis@marijampole.lt;
 • teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt;
 • statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė, el. p. roberta.kelertiene@marijampole.lt

Dokumentų formos https://bit.ly/3rqoLKi

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE