Institucinės globos pertvarka Marijampolėje bus vykdoma

Šiandien savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas daug diskusijų bendruomenėje ir viešojoje erdvėje sukėlęs projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje“. Taryba pritarė projekto vykdymui ir piniginių lėšų skyrimui.

„Marijampolės savivaldybė visada buvo viena iš pirmaujančių socialinėje srityje formuojant politiką, pritaikant socialines priemones, plečiant paslaugų spektrą, užtikrinant kokybę ir didinant paslaugų prieinamumą. Didelis dėmesys socialiniams klausimams Marijampolėje skiriamas nuolat, nes, savaime suprantama, kad bendruomenės raida yra neatsiejama nuo socialinių reikalų. Nemažai dėmesio sulaukė institucinės globos pertvarka, kuri pakurstė aistras tiek visuomenėje, tiek tarp vietos politikų. Iki begalybės galime ginčytis dėl atskirų detalių pertvarkos modelyje, tačiau turime matyti ir šiek tiek toliau, ne vien techniniame lygmenyje, bet ir idėjiniame. Mano giliu įsitikinimu, institucinės globos pertvarka turi būti įgyvendinta. Neįgalieji turi įstatymu apibrėžtas visas lygias teises, kaip ir visi kiti piliečiai“, – po vykusio tarybos posėdžio savo mintis dėstė savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

Dar praėjusiais metais pradėjus gyventojus informuoti ir viešinti informaciją apie būsimą projektą nebuvo tikėtasi, jog šis klausimas sukels tiek daug diskusijų ne tik tarp bendruomenės narių, bet ir viešojoje erdvėje. Nors pasak Savivaldybės mero Povilo Isodos tai yra vienas iš geriausiai ir labiausiai viešintų projektų, nepaisant to, kiek informacijos buvo pateikta, natūralu, kad klausimų iškilo. Į juos buvo bandoma atsakyti ir tiesiogiai viešų diskusijų metu, ir užklausas gavus elektroniniu paštu. Organizuotų susitikimų su gyventojais metu išryškėjo vis dar turimos nepagrįstos baimės ir įsitikinimai, tad Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta darbo grupė, kuri komunikavo su vietos bendruomenėmis ir ieškojo geriausių sprendimų visoms šiame procese dalyvaujančioms pusėms.

Galiausiai buvo priimtas sprendimas keisti dviejų numatytų statyti namų lokaciją.  Anksčiau buvo planuojama, kad namai bus statomi Tarpučių g. 107, Gardino g. 4, A. J. Greimo g. 92, Vasaros g. 73, Uosių g. 2 ir Gedimino g. 27A.  Atsižvelgiant į gyventojų siūlymus buvo nuspręsta A. J. Greimo ir Gardino gatvėse namų nestatyti ir surasti jiems kitą vietą.

Darbo grupei vadovaujantis administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis tarybos posėdžio metu Tarybos narius informavo, jog šiuo metu vyksta derybos su sklypų savininkais, kuriuose galimai būtų statomi grupinio gyvenimo namai. Taip pat jis atkreipė dėmesį, jog po susitikimų su bendruomenėmis, įsiklausius į jų pageidavimus buvo susisteminta informacija kokie gyvenamosios aplinkos gerinimo darbai galėtų būti vykdomi rajonuose, kuriuose bus statomi grupinio gyvenimo namai.

Žinoma, būtina pabrėžti, jog visi šie darbai bus vykdomi Savivaldybės biudžeto lėšomis, kadangi tokių lėšų Vyriausybė projekto įgyvendinimo rėmuose nėra numačiusi ir skyrusi.

Primename, kad pagrindinė šio projekto ir pačios pertvarkos nuostata yra ta, kad žmogus su negalia turi visas teises dalyvauti socialinėje bendruomenės veikloje ir jam turi būti sudaromos šios galimybės. Tai padeda neįgaliesiems būti aktyvesniems ir gyventi kartu su tais, kurie negalių neturi. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria neįgalieji yra ne fizinės, o socialinės ir psichologinės. Neįgalus žmogus susiduria su neigiamu visuomenės požiūriu į save, jis menkai vertina pats save ir jaučiasi nevisavertis dėl pačios negalios pobūdžio (fizinės ir psichinės būklės).

Įgyvendinant šį projektą Marijampolės mieste numatoma statyti 6 grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namus psichikos ir (arba) proto negalią turintiems asmenims, kuriuose gyvens 57 neįgalieji. Papildomai bus nupirkti 3 trijų kambarių butai apsaugoto būsto paslaugoms teikti, įkurtos socialinės dirbtuvės. Grupinio ir (ar) savarankiško gyvenimo namuose gyvens 50 psichikos ir (ar) proto negalią turinčių asmenų, 7 negalią turintys vaikai, 9 asmenys įsikurs apsaugotame būste. Sukurtoje infrastruktūroje apsigyvens Didvyžių, Kalvarijos socialinės globos namų bei Marijampolės savivaldybės gyventojai, įvertinus jų individualius poreikius bei savarankiškumo lygį.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE