Iš pareigų atstatydintas Kalvarijos savivaldybės vicemeras

Šiandien Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomi 25 klausimai. Posėdžio darbotvarkė buvo papildyta dar dviem: „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Odetos Bražinskaitės atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą“ ir „Dėl Kęstučio Bagdanavičiaus atleidimo iš Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą“.

Š. m. rugsėjo 30 d. Kalvarijos savivaldybės merui Vincui Plikaičiui buvo įteiktas devynių Tarybos narių pasirašytas raštas, reikalaujantis pradėti Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Bagdanavičiaus atleidimo iš mero pavaduotojo pareigų procesą praradus pasitikėjimą.

Kreipimesi rašoma: „Kalvarijos savivaldybės tarybos nariai reiškiame nepasitikėjimą mero pavaduotoju Kęstučiu Bagdanavičiumi dėl šių priežasčių: 1. Pasigendame konkrečių veiksmų ir rezultatų vicemero formaliai kuruojamose veiklos srityse, nematome naudos abejotinos vertės projektų kūrime; 2. Nuolatos kišasi į administracijos padalinių darbą, daromas spaudimas darbuotojams; 3. Neparodė reikiamų gebėjimų atlikti jam formaliai pavestų sričių kontrolę bei priežiūrą. Mūsų manymu, tokiais savo veiksmais, vicemeras galimai nusižengė ne tik duotai tarybos nario priesaikai, bet ir Valstybės politikų elgesio kodekse numatytiems pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo ir pavyzdingumo principams. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 str. 7 d., 19 str. 3 d. prašome pradėti nepasitikėjimo mero pavaduotoju procedūrą“.

Sprendimas dėl K. Bagdanavičiaus atleidimo buvo parengtas šios dienos Tarybos posėdžiui. Posėdyje dalyvavo visi 21 tarybos nariai. Šio klausimo svarstymas ir diskusijos užtruko ilgiau, nei visų 25 Tarybos klausimų svarstymas ir sprendimų priėmimas. Interpeliaciją vicemerui pristatė tarybos opozicijos narys TS-LKD atstovas Valdas Aleknavičius, diskusijose pasisakė dar keletas tarybos narių, taip pat savo nuomonę išreiškė Kalvarijos sav. meras V. Plikaitis, turėjo galimybę pasisakyti ir mero pavaduotojas K. Bagdanavičius. Po diskusijų vyko slaptas balsavimas. Trylika iš 21 Tarybos narių balsavo už tai, kad vicemeras būtų atleistas iš pareigų.

Liberalų sąjūdžio atstovas K. Bagdanavičius, šiais metais vykusiuose rinkimuose pretendavęs tapti Kalvarijos meru, gavo vicemero pareigas, tačiau jų neteko prieš terminą, Tarybos nariams pareiškus nepasitikėjimą. Nuo š. m. spalio 3 d. K. Bagdanavičius jau nebedirbs vicemero pareigose.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui.

Klausimo „Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Odetos Bražinskaitės atleidimo iš pareigų prieš terminą, praradus Kalvarijos savivaldybės tarybos pasitikėjimą“ Kalvarijos savivaldybės taryba šiame posėdyje nutarė nesvarstyti.

Milda Kudirkaitė

 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas