Įstaigų reorganizavimas: kultūrinis genocidas ir politiniai pažadai

Savaitės pradžioje Marijampolės savivaldybės taryba pritarė sprendimams dėl Marijampolės kultūros, sporto ir mokslo įstaigų reorganizavimo. Šie klausimai sukėlė ypač didelę bangą prieštaravimų ir diskusijų tarp Tarybos narių, o keli politikai galiausiai pasišalino iš salės, kuriame vyko posėdis, atsisakydami prisidėti prie sprendimų priėmimo.

Lapkričio 25-osios dienos posėdyje buvo priimti sprendimai  kelias sporto įstaigas (Marijampolės sporto mokykla, Marijampolės žaidimų sporto mokykla, Marijampolės sporto centras „Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centras „Sveikatos banga“) sujungti į vieną – Marijampolės sporto centrą. Taip pat pertvarka palies ir švietimo sritį – iki 2020-ųjų mokslo metų pradžios Padovinio pagrindinė mokykla bus prijungta prie Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, o Marijampolės „Smalsučio“ pradinėje mokykloje nuo ateinančių mokslo metų nebebus formuojama ikimokyklinio ugdymo grupė.

Vis dėl to, daugiausiai dėmesio Savivaldybės tarybos posėdyje susilaukė klausimas dėl Marijampolės dramos teatro prijungimo prie Marijampolės kultūros centro. Šiuo klausimu savo argumentus išsakė ir Dramos teatro atstovė, ir savivaldybės Tarybos nariai, o galiausiai TS-LKD frakcijos nariai, protestuodami prieš kultūros įstaigos prijungimą, pasišalino iš posėdžių salės ir sprendimo priėmime nedalyvavo.

Nuo šio mėnesio pradžios buvo išplatinta peticija, pasisakanti prieš Marijampolės dramos teatro prijungimą prie Kultūros centro, kurią elektroniniu būdu pasirašė beveik pusketvirto tūkstančio dėl Marijampolės kultūros ateities susirūpinusių gyventojų. Reorganizavimas dokumente skambiai vadinamas „kultūriniu genocidu“.

Peticijoje, kaip vienas svarbiausių akcentų yra minima tai, kad 1942 metais įkurtas teatras , tuo metu turėjo ir profesionalią aktorių trupę, o šiuo metu neturi net kultūros įstaigos statuso. Kita vertus, rinkimų metu LSDP ir LVŽS partijų rinkiminėse programose buvo žadama per 2019-2022 metų kadenciją užtikrinti, kad Marijampolės dramos teatrui būtų sudarytos sąlygos tapti profesionalia kultūros įstaiga. „Prijungdama teatrą prie kultūros centro, t.y. panaikindama teatrą kaip savarankišką meno įstaigą, savivaldybė atima teatrui bet kokią galimybę tapti profesionalaus scenos meno įstaiga, o kultūros ir profesionaliojo scenos meno paslaugų patrauklumas ir prieinamumas, išplėtojant Marijampolės dramos teatro infrastruktūrą, tampa tik skambiais žodžiais,“ – skelbiama peticijoje.

Vakar, lapkričio 28-ąją, dėl šios peticijos ir kitų klausimų turėjo įvykti Marijampolės savivaldybės peticijų komisija, tačiau nesusirinkus komisijos nariams, posėdį teko atidėti.

Informacija apie Marijampolės savivaldybės tarybos narių balsavimą 2019 m. lapkričio 25 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje visuomenei aktualiais klausimais
 

Šie Marijampolės savivaldybės tarybos nariai balsavo „UŽ“ Marijampolės dramos teatro savarankiškumo sunaikinimą, užkirsdami galimybę ateity tapti profesionalia scenos meno įstaiga:

 

 

Socialdemokratų frakcijos nariai:

P.Isoda, A.Visockis, A.Brazys, R.Burokas, V.Giraitytė, J.Grabauskas, D.Kemeraitis, A.Kirkliauskas, I.Lunskienė, R.Makauskas, A.Mitrulevičius, A.Zdanys

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai:

K.Dvylys, V.Gataveckienė, P.Marozas, K.Spūdys

 

 

 

Šie Marijampolės savivaldybės tarybos nariai balsavo „UŽ“ Marijampolės pradinės mokyklos „Smalsutis“ naikinimą:

 

 

Socialdemokratų frakcijos nariai:

P.Isoda,  A.Visockis, A.Brazys, R.Burokas, V.Giraitytė, J.Grabauskas, D.Kemeraitis, A.Kirkliauskas, I.Lunskienė, R.Makauskas, A.Mitrulevičius, K.Petraška, S.Valančius, A.Zdanys

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai:

K.Dvylys, V.Gataveckienė, K.Spūdys

 

Mišrios grupės nariai:

V.Krivickas, T.Račius

 

Šie Marijampolės savivaldybės tarybos nariai balsavo „UŽ“ Marijampolės sporto ir sveikatingumo įstaigų reorganizavimą naikinant jų savarankiškumą:

 

Socialdemokratų frakcijos nariai:

P.Isoda,  A.Visockis, A.Brazys, R.Burokas, V.Giraitytė, J.Grabauskas, D.Kemeraitis, I.Lunskienė, R.Makauskas, A.Mitrulevičius, K.Petraška, S.Valančius, A.Zdanys

 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai:

K.Dvylys, V.Gataveckienė, P.Marozas, K.Spūdys

 

Mišrios grupės nariai:

V.Krivickas, T.Račius

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos informacija

 

Portalo „Sūduvos gidas“ informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE