Jašiūnų dvare – patrauklus ir inovatyvus muziejus

Pastaruoju metu jaučiamas vis didesnis susidomėjimas Jašiūnų dvaru, nekantriai laukiama, kada jis atvers duris ir priims lankytojus. Šiuo metu vyksta intensyvūs muziejaus koncepcijos įgyvendinimo darbai.

Jašiūnų dvaras – ypatingas kultūros paveldo objektas, turintis tiek regioninę, tiek nacionalinę reikšmę. Jis įdomus ne tik kaip vėlyvojo klasicizmo stiliaus statinys. Jašiūnų dvaras – tai ir žymių istorinių asmenybių, Vilniaus universiteto mokslininkų traukos vieta ir mokslininkų – dvarininkų rezidencija.

Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis restauruojamame Jašiūnų dvare lankytojams bus suteikta galimybė pažinti ano meto kultūrinę aplinką, patraukliai ir inovatyviai bus pristatytos ekspozicijos, čia vyks edukacinės programos, teikiamos kompleksinės turizmo paslaugos. Kuriamas unikalus turizmo produktas, suteiksiantis galimybę autentiškoje, istorinėje aplinkoje susipažinti su Vilniaus universiteto ir tos epochos istorinėmis asmenybėmis.

Muziejaus ekspozicijos pagrindas – Jašiūnų dvaro laikotarpis nuo 1811 metų, kai juos pradėjo valdyti Balinskiai. Ekspozicijos akcentas – Apšvietos ir Romantizmo epochų susidūrimas ir dvaro kultūrinis klestėjimas, kai pagal Vilniaus universiteto architektūros profesoriaus Karolio Podčašinskio projektą pradėti statyti puošnūs vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai.

Pirmame Jasiūnų dvaro sodybos pastato aukšte įrengiamos dvi muziejaus patalpos, viena iš jų bus skirta dvaro buičiai ir kultūrai, kita atspindės epochos dvasią. Pirmojoje muziejaus patalpoje bus sudaryta galimybė rengti edukacines programas, patalpoje atsiras stalas ir monitoriai edukaciniams žaidimams. Antrojoje I aukšto muziejaus patalpoje lankytojams bus pristatyta informacija apie Apšvietos ir Romantizmo epochas, Jašiūnų dvaro ir Vilniaus universiteto ryšius, mokslininkus, čia taip pat atsiras ir Balinskių šeimos genealoginis medis.

iFX6RABLI iSJPQ9NGD

Antrame aukšte lankytojai galės apsilankyti patalpose, skirtose Jašiūnų dvaro asmenybėms -Janui Sniadeckiui, Julijui Slovackiui, Mykolui Balinskiui. Šių patalpų erdvės formuojamos taip, kad tenkintų miniseminarų kambario poreikius, bet neužgožtų memorialinių akcentų. Didžiojoje konferencijų salėje bus sudaryta galimybė rengti kilnojamasis ekspozicijas, čia taip pat atsiras pianinas ir originalių paveikslų reprodukcijos. Muziejaus ekspozicija bus pristatyta trimis kalbomis.

Įdomus būsimo muziejaus akcentas – audiogidas – mobilioji programėlė, su informacija apie Jašiūnų dvaro rūmus, rūmuose įrengtą muziejinę ekspoziciją, dvaro parką, Jašiūnų miestelį ir kapines.

Įrengiant Jašiūnų dvaro muziejų palaikomi glaudūs ryšiai su Vilniaus universitetu ir mokslininkais, Jašiūnų dvaro istorijos žinovais. 2009 m. birželio 22 d. buvo pasirašyta Šalčininkų rajono savivaldybės ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimo sutartis, kuria siekiama puoselėti bei garsinti bendrą istorinį, kultūrinį ir architektūrinį paveldą, plėtoti kultūrinį ir mokslinį bendradarbiavimą, keistis informacija apie Jašiūnų dvaro kompleksą ir jo istoriją.

Svarbu tai, kad muziejaus patalpos bus pritaikytos ne tik grupių, bei ir pavienių asmenų ir neįgaliųjų lankymui, edukacinei veiklai.

Jašiūnų dvaro rūmai buvo pastatyti 1824 – 1828 metais (architektas Karolis Podčašinskis), 1875 – 1876 metais atsirado Jašiūnų rūmų priestatas (architektas A. Mikulskis). 1828 m. Jašiūnai tapo vienu svarbiausių XIX a. pirmosios pusės kultūros centrų Vilniaus krašte. Būtent tuo metu ryškios Jašiūnų dvaro istorijos sąsajos su Vilniaus universitetu. Jašiūnų dvare viešėdavo Julijus Slovackis, Filaretų draugijos vadovas Tomas Zanas, poetas Antanas Eduardas Odinecas, biologas Stanislovas Bonifacijus Jundzilas, Turgelių dvarininkas reformatorius Povilas Ksaveras Bžostovskis, medikas Juozapas Mianovskis.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE