Konferencija apie skurdo mažinimą

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė birželio 7 d. dalyvavo LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Lietuvos Carito organizuotoje konferencijoje „Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti/atgaivinti bendruomenės išteklius?”

Konferencijoje dalyvavo Europos Caritas generalinis sekretorius Jorge Nuno Mayer, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, JE arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis , Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas (Ministro Pirmininko patarėjas) prof.dr. Boguslavas Gruževskis, Skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai.

Europos Caritas generalinis sekretorius pažymėjo jog, Europos Caritas apjungia 49 Europos šalių (kurios įeina į Europos tarybą) nacionalines Carito organizacijas. Europos Carito organizuojama skurdo mažinimo politika remiasi šeimos politika, įdarbinimo politika ir socialinės apsaugos politika.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis pristatė Vyriausybės politikos prioritetus ir veiksmus socialinėje srityje. Jis pakvietė nevyriausybines organizacijas tapti partneriu savivaldai ir ministerijai mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, stiprinti tarpinstitucinius ir bendruomeninius ryšius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prioritetai Vyriausybės programoje yra nukreipti į skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą, šeimos ir vaiko apsaugos stiprinimą bei socialinės piliečių atsakomybės skatinimą, tam numatytos naujos ir tęstinės priemonės. Šiems tikslams sėkmingai įgyvendinti kviečiamas prisidėti nevyriausybinis sektorius, išnaudojant sukauptą patirties ir žinių potencialą bei suinteresuotumą žmonių gerove.

Mažinant skurdą ir pajamų nelygybę Vyriausybėje orientuojamasi į pajamų iš darbo užmokesčio didinimą, pensijų ir įvairių išmokų augimą bei paramos gavėjų aktyvinimą. Stiprinant šeimas ir vaikus didinami „vaiko pinigai“ bei gavėjų aprėptis, kad taptų parama ir paskata visoms Lietuvos šeimoms bei padėtų išvengti skurdo spąstų. Pertvarkoma vaiko teisių apsaugos sistema, kad būtų maksimaliai užtikrinamas vaikų saugumas, bei plečiamos paslaugos šeimoms bendruomenėse. Socialinė piliečių atsakomybė skatinama didinant darbuotojų derybines galias, stiprinant vietos bendruomenes bei nevyriausybines organizacijas.

Pastebima, kad nevyriausybinės organizacijos susiduria su tokiais iššūkiais, kaip silpna NVO savireguliacija, abipusis pripratimas prie projektinio finansavimo, paslaugų kokybės stoka, per maža gerosios praktikos sklaida bei kt. „Dėl to bus stiprinamos NVO skėtinės organizacijos, jų finansavimui numatoma skirti per 100 mln Eur. Tokio finansavimo dar nebuvo, norima per nacionalines struktūras pasiekti visas nevyriausybines organizacijas, skatinti jungtis į tinklus, stiprinti gebėjimus ir paslaugų kokybę. Bus inicijuojamas NVO fondo steigimas, iš kurio NVO iniciatyvos galėtų būti finansuojamos ištisus metus – tikimąsi, kad jis galėtų atsirasti jei ne ateinančiais, tai dar kitais metais.

Kaip pabrėžė ministras, bus siekiama, kad sprendžiant klausimus ir rengiant naujoves būtų tariamasi su nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, NVO atstovų dalyvavimas ministerijos darbo grupėse taptų standartu, o pats su NVO atstovais susitiks kas mėnesį. Tinkamai pasiruošusios, atlikusios namų darbus NVO gali tapti partneriu savivaldai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos programas, planuojant ir įgyvendinant institucinę pertvarką, bendruomenines paslaugas šeimoms, vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, atskirties grupėms. Tam NVO turi stiprinti bendruomeninius ryšius, dalyvauti savivaldos tarpinstituciniame tinkle, stiprinti NVO savireguliaciją, tinklus.

Buvo ir daugiau diskutuojama apie Vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir veiksmus mažinant skurdą, nevyriausybinio sektoriaus galimybes aktyviai įsitraukti į skurdo mažinimo politikos priemonių stebėseną, ekspertinį konsultavimą ir įgyvendinimą.

Šakių rajono savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X