Kreipėsi dėl arseno kilmės geriamajame vandenyje nustatymo

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka raštu kreipėsi į dvi LR ministerijas – Aplinkos ir Žemės ūkio – prašydamas pavesti Lietuvos geologijos tarnybai atlikti tyrimą dėl arseno taršos kilmės nustatymo požeminiame vandenyje Duonelaičių k. (Gražiškių seniūnija), Užbalių k. ir Trilaukio k. (Pajevonio seniūnija) teritorijose.

Vasario 8 dieną gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) atsakymas, kad Tarnyba, siekdama išsiaiškinti tikrąją arseno kilmės geriamajame vandenyje priežastį, artimiausiu metu, atlikusi apklausą dėl tyrimų kainos, kreipsis į Aplinkos ministeriją, prašydama skirti finansavimą detalesniems požeminio vandens tyrimams.

Tarnyba taip pat paaiškina, kad atliekant tyrimus bus nustatyta ne tik arseno koncentracija, bet ir kitų cheminių elementų koncentracijos ir hidrogeocheminiai parametrai, o taip pat uolienų minerologinė sudėtis. Šie tyrimai turėtų atsakyti į klausimą, ar Lietuvos nuosėdinės storymės uolienose, iš kurių yra išgaunamas geriamasis vanduo, yra gamtinės kilmės arseno.

Tyrimų metu iš įvairaus gylio paimtuose požeminio vandens mėginiuose taip pat planuojami atlikti įvairios kilmės tiek senos kartos, tiek ir naujos kartos pesticidų tyrimus, kurių rezultatai turėtų patvirtinti arba paneigti antropogeninę arseno kilmę iš žemės ūkio veiklos.

Į tyrimų darbų planą Tarnyba yra numačiusi įtraukti ir tyrimus individualiuose gyventojų gręžiniuose 6 rajonų, taip pat ir Vilkaviškio rajono, savivaldybėse. Vilkaviškio rajono savivaldybėje yra numatyta paimti 40 požeminio vandens mėginių iš individualių gręžinių ir nustatyti arseno bei kitų cheminių elementų (Mn, Fe2+, Fe3+, Sb) koncentracijas.

Vis dėlto, atsiųstame rašte Tarnyba pabrėžia, kad planuojami tyrimai arseno kilmei nustatyti bus atlikti tik tuo atveju, jeigu bus gautas finansavimas iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

Žadama apie tyrimų eigą ir rezultatus informuoti.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas