Laisvės kovoms įamžinti komisijos išvažiuojamasis posėdis: minėsime Tauro apygardos įkūrimo sukaktį

Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisija organizavo išvažiuojamąjį posėdį, kurio metu aplankė vietas, kuriose bus lankomasi minint partizanų Tauro apygardos įkūrimo 75 metų sukaktį ir  keliaujant žygyje partizanų takais iš Marijampolės į Skardupius.

Išvykos metu komisijos pirmininkas Paulius Marozas, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas, ir nariai Vaida Pituškienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė, Stasė Požarskienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo valdybos narė, Laurynas Bernota, Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus vyresnysis muziejininkas, komisijos sekretorė Zina Eklerienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, ir kviestieji posėdžio svečiai: Jūratė Leškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, ir Juozas Milius, Marijampolės seniūnijos seniūnas, aplankė partizanų laidojimo vietas įamžinančius paminklus Meškučių kaimo kapinaitėse ir Avikilų kaimo senosiose kapinėse bei lankėsi Skardupiuose prie istorinio pastato, buvusios Skardupių klebonijos-vienuolyno, kur ir buvo įkurta Tauro apygarda, ir  paminklinio akmens apygardos partizanams atminti.

Liepos 18 dieną  minėsime Tauro apygardos įkūrimo 75-metį, todėl komisijos nariai apžiūrėjo, kaip tvarkomos atmintinos vietos, kuriose lankysis renginio dalyviai. Renginiai, skirti šiai sukakčiai, prasidės Marijampolėje prie paminklo Tauro apygardos partizanams (skulp. A. Ambraziūnas) Vytauto parke, vėliau, aplankant Tauro apygardos partizanų įamžinimo vietas, bus organizuojamas žygis  į Skardupius Tauro apygardos ištakas.

Tauro apygardos įkūrimo vietą žymintis paminklas pastatytas minint apygardos įkūrimo 50-ąsias metines. Būtent čia 1945 m. rugpjūčio 15 dieną įvyko štabo narių ir partizanų grupių atstovų pasitarimas. Jo metu vienijantis atskiriems Suvalkijoje veikusiems ginkluotiems partizanų būriams, kunigo Antano Yliaus iniciatyva, išplėtus Tauro apylinkę buvo įkurta Tauro apygarda, o jos vadu išrinktas Lietuvos aviacijos kapitonas Leonas Taunys-Kovas. Tauro apygarda viena iš pirmųjų pradėjo ginkluotą laisvės kovą prieš sovietinius okupantus. Jai priklausė ir dabar Lietuvoje daug kam gerai žinomi žmonės, sąmoningai pasirinkę sunkų, bet garbingą Laisvės kovotojų kelią, kaip antai buvęs apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, poetas Antanas Miškinis-Kaukas, solistas Antanas Kučingis-Kalvaitis, pirmasis „Birutės“ rinktinės vadas Juozas Lukša-Daumantas ir kiti. Ši apygarda veikė Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio ir Kauno apskrityse.

Istorinio Tauro apygardos pastato bei teritorijos su paminklu šeimininkas buvo ir yra Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija, kurios klebonas kun. dr. Petras Algirdas Kanapka nuolat rūpinasi, kad teritorija ir paminklinis akmuo būtų prižiūrimi ir pagal galimybes sutvarkyta ši atminimo verta vieta.

Susitikime su klebonu P. A. Kanapka komisijos pirmininkas Paulius Marozas padėkojo  kunigui už gražius darbus ir nuolatinį rūpestį saugant Tauro apygardos partizanų atminimą ir vietą, kurioje prieš  75 metus buvo įsteigta ši Suvalkijos krašto partizanus antisovietinei kovai vienijusi slapta pogrindinė karinė organizacija, nes tai  yra ne tik mūsų krašto, bet ir visos  Lietuvos kovotojų istorija. Taip pat buvo aptartas ir būsimo renginio organizavimo scenarijus bei organizaciniai rūpesčiai.

Išvažiuojamojo posėdžio metu Marijampolės savivaldybėje laisvės kovoms įamžinti komisijos nariai aptarė, kokius darbus dar reikia atlikti, kad būtų tinkamai pasirengta Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus organizuojamai Tauro apygardos įkūrimo 75-mečio sukakties paminėjimo šventei,  kurioje, planuojama,  dalyvaus per 300 dalyvių.

 

Marijampolės savivaldybės administracijo informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE