Liepos mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybės vandens tyrimų rezultatai

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, įvertinęs gautus liepos mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuoja, kad kai kuriose maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų.

Gauti 118 maudyklų iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens tyrimų rezultatai. Pirmojoje liepos mėnesio pusėje trumpalaikė tarša buvo nustatyta Palangos moterų paplūdimio maudykloje: liepos 6 d. buvo nustatytas 1,1 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Šis parametras Šventosios moterų paplūdimio maudykloje viršijo leidžiamas normas 1,7 karto, liepos 2 d. Pasvalio Lėvens upėje ties mokykla − 2, 5 karto, Lėvens upėje Pasvalio miesto parke – 1,9 karto, Kupiškio r. Indubo ežero maudykloje −1,3 karto, Vilkaviškio rajono Vištyčio ežero maudykloje – daugiau negu 1,2 karto, Marijampolės r. Marijampolės II tvenkinio maudykloje – 2,8 karto. Žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens viršijo leidžiamas normas liepos 9 d. Utenos rajono Tauragno ežero maudykloje – 5,5 karto, Alaušo ežero maudykloje – 7,7 karto. Pakartotinai atlikus tyrimus liepos 8 d. Pasvalio r. Lėvens upėje prie mokyklos ir Pasvalio miesto parko maudyklose, Kupiškio r. Indubo ežero maudykloje, liepos 9 d. Marijampolės II tvenkinio maudykloje, liepos 13 d. Palangos moterų ir Šventosios moterų paplūdimių maudyklose, liepos 15 d. Vištyčio ežere vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Kol kas nėra gauta Anykščių rajono maudyklų vandens tyrimų rezultatų.

Gauta informacija ir apie 110 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų ir (ar) žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje rastas prie šių poilsio zonų: Nevėžyje, Panevėžio m. poilsio parke (liepos 13 d.), Pakruojo r. Žeimelio ir Pertašiūnų tvenkiniuose (liepos 9 d.), Šiaulių r. Gudelių ir Kairių ežeruose (liepos 8 d.), Šilalės r. Ašučio tvenkinyje (liepos 1 d.). Pakartotinai atlikus tyrimus liepos 14 d. Žeimelio ir Petrašiūnų tvenkiniuose vandens kokybė atitiko reikalavimus.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos. Savivaldybių administravimo subjektai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą, atsakingi už paplūdimių ir maudyklų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimą ir priežiūrą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą, visuomenės informavimą.

Visuomenė su informacija apie maudyklų vandens kokybę turi būti supažindinama savivaldybių interneto svetainėse bei naujausi maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai ir rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Savivaldybių administravimo subjektai, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą, atsakingi už paplūdimių ir maudyklų sveikatos saugos reikalavimų užtikrinimą ir priežiūrą, maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą, visuomenės informavimą.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“ skiltyje. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

 

Gražvydė Norkienė,

Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE