Marijampolės biudžeto bėdos

Vasario 24 dieną Marijampolės savivaldybės taryba planuoja priimti 2020 metų biudžetą. Šia proga kalbamės su savivaldybės tarybos opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariu Kęstučiu Traškevičiumi, ne vieną kadenciją dirbančiu  Finansų ir  ekonomikos komitete.

Kaip vertinate Marijampolės savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą?

Jį tiek aš, tiek visa TS-LKD frakcija vertina kaip tobulintiną. Pagrindinė planuojamo biudžeto bėda yra ta, kad juo nesprendžiama visa eilė aktualių Marijampolės savivaldybės problemų:jame nenumatyta pakankamai priemonių, kuriomis būtų siekiama įgyvendinti veiksmingą pagalbą jaunoms šeimoms ir stabdyti savivaldybės gyventojų skaičiaus mažėjimą, stokojama dėmesio reikšmingai krikščioniškosios kultūros sričiai,per mažai lėšų planuojama bendruomenių veiklai palaikyti, taip pat opioms sveikatos problemoms bei viešosios infrastruktūros (kelių, gatvių, šaligatvių, viešųjų erdvių ir kt.) priežiūros klausimams spręsti. Tačiau biudžeto projekte lyginant su 2019 metais yra ženkliai didinamos išlaidos savivaldybės administracijai, mero ir administracijos direktoriaus fondams.

Ką turite galvoje minėdami pagalbos jaunoms šeimoms trūkumą?

Mūsų savivaldybė visiškai neturi pagalbos kūdikių susilaukusioms šeimoms strategijos, kai kitos Lietuvos savivaldybės jas turi ir sėkmingai įgyvendina.Štai šiuo metu mažiausiai dešimt savivaldybių (Alytaus miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Raseinių ir Jonavos rajonų, Kauno miesto ir rajono, Šiaulių miesto, Utenos rajono) skiria Kūdikio kraitelius naujagimių susilaukusioms šeimoms. O Marijampolės vietos valdžia vis atsisako tai daryti, nors jau dabar aišku, kad 2020 metų biudžete savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriui atskiroms priemonėms yra planuojami pertekliniai asignavimai, kurie nebus išnaudoti. Dalis šių atliksiančių pinigų galėtų būti panaudoti Kūdikio kraitelio priemonei. Tam reikėtų tik apie 72 tūkst. eurų per metus.

Tad kodėl Marijampolės savivaldybė nenori to daryti?

Priežastis paprasta. Šią puikią ir savivaldybės šeimoms labai aktualią idėją dar praėjusių metų spalio mėnesį pasiūlė savivaldybės tarybos narys gyd. Jonas Bieliauskas, bet jis priklauso opozicinei TS-LKD frakcijai. Dėl to tarybos valdantieji ieško visokiausių priežasčių tam nepritarti.

Kodėl palietėte dėmesio krikščioniškosios kultūros sričiai stoką?

Šiais metais Marijampolės savivaldybės valdantieji užsimojo ženkliai sumažinti finansavimą Vilkaviškio vyskupijos krikšioniškajam kultūros centrui. Neslėpsiu, ši žinia mūsų frakcijos narius šokiravo. Visų pirma dėl to, kad ketinta nesilaikyti Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo, kuriuo finansavimas minėtam centrui skiriamas iš valstybės biudžeto per Marijampolės savivaldybę. Kitaip tariant, norėta nusavinti įstatymu krikšioniškajam kultūros centrui skirtas lėšas. Antra, net jei nebūtų šiuo įstatymu įtvirtinto finansavimo, didžiulį nusustebėjimą mums sukėlė negatyvus ir abejingas vietos socialdemokratų bei valstiečių ir žaliųjų požiūris į krikščioniškosios kultūros, sakralinio meno sritį. Po 30 nepriklausomybės metų susidarė įspūdis, tarsi gyventume sovietiniais laikais. Ir trečia, panašu, kad šis antiįstatymiškas užmojis atskleidė tam tikras valdančiųjų kompetencijos problemas. Bet ačiū Dievui, atrodo, kad įsikišus Finansų ministerijai šis klausimas yra sprendžiamas ir finansavimas krikšioniškajam kultūros centrui bus grąžintas.

Ar TS-LKD frakcija teikė kokių nors siūlymų dėl biudžeto projekto?

Taip pateikėme net du siūlymų paketus savivaldybės merui, tarybai ir administracijos direktoriui. Be abejo, siūlėme skirti lėšas Kūdikio kraiteliui naujagimių susilaukusioms šeimoms, atstatyti finansavimą Vilkaviškio vyskupijos krikšioniškajam kultūros centrui, mažinti išlaidas savivaldybės administravimui, lėšas mero ir administracijos direktoriaus fondams, o jas didinti dantų protezavimo priemonei, smulkaus verslo rėmimo fondui, bendruomenių veiklos programų finansavimui. Taip pat siūlėme viršplanines gyventojų pajamų mokesčio lėšų skirti kreditoriniams įsiskolinimams dengti, kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūrai ir plėtrai bei miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymui, konkrečioms priemonėms, užtikrinančioms tiekiamo geriamo vandens kokybę ir pasiruošimą perimti šilumos ūkį savivaldybės žinion, finansuoti.

Dėkojame už pokalbį.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE