Marijampolės policininkai nuolat tobulina šaudybos įgūdžius

Nuo š. m. pradžios įkurtos Lietuvos policijos mokyklos (toliau – LPM) Profesinių įgūdžių valdybos tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas policijos pareigūnas tarnybos metu numatytu laiku dalyvautų praktinėse pratybose skirtose jų profesinių įgūdžių formavimui ir tobulinimui, profesinėje veikloje būtinų kompetencijų stiprinimui ir lavinimui. Viena iš pagrindinių policijos pareigūnui reikalingų profesinių įgūdžių dalių yra saugus ir tinkamas priskirtų šaunamųjų ginklų valdymas, gebėjimas efektyviai parengti šaunamuosius ginklus naudojimui, o esant neišvengiam pavojui ir panaudoti. Siekiant šiuos įgūdžius formuoti ir išlaikyti, būtinos reguliarios šaudymo pratybos.

Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – apskr. VPK) šaudymo ir kitas profesinių įgūdžių pratybas organizuoja ir vykdo 4 Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos 2-ojo skyriaus instruktoriai. Šaudymo pratybos vykdomos Marijampolėje ir Jurbarke. Pratybas veda bei jų saugumą užtikrina policijos šaudymo pratybų instruktorių kvalifikaciją įgiję Lietuvos policijos mokyklos darbuotojai.

Reguliariai vykstančiose šaudybos pratybose policininkai tobulina savo įgūdžius naudodami tarnybinius pusiau automatinius pistoletus ir specialiosios paskirties šaunamuosius ginklus: atlieka įvairius šaudymo pratimus iš skirtingų atstumų ir padėčių, mokosi įvairių dėtuvių keitimo būdų, veiksmų ginklui užsikirtus, judėjimo su ginklu, taip pat naudojasi naujai gautu mokomuoju lazeriniu šaudymo simuliatoriumi, skirtu tobulinti policijos pareigūnų ginklo laikymo, taikymosi, nuleistuko nuspaudimo technikai.

Per š. m. aštuonis mėnesius 479 Marijampolės apskr. VPK pareigūnai dalyvavo 98 šaudymo pratybose, minėtose pratybose sunaudojo apie 80 įvairaus policijos sistemoje naudojamų šaunamųjų ginklų šovinių. Pažymėtina, kad įsikūrus LPM Profesinių įgūdžių valdybai šaudybos įgūdžių lavinimas lyginant su ankstesniais metais itin sustiprėjo – padidėjo nuolat reguliariai vykdomų pratybų skaičius (kiekvienas pareigūnas per mėn. dalyvauja ne mažiau nei vienose 2 val. trukmės šaudymo pratybose), pastebimi žymiai geresni policijos pareigūnų gebėjimai saugiai ir tinkamai valdyti šaunamuosius ginklus.

Marijampolės apskr. VPK informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X