Marijampolės savivaldybės gyvenamosios vietovos suskirstytos į seniūnaitijas

Marijampolės savivaldybės mero potvarkiu MV-77 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymo į seniūnaitijas“ buvo patvirtintas Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas.

Gudelių seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Gudelių Gudelių mstl., Gudelių k., Rudėnų k., Naujienos k., Gražiškių k., Skęsbalių k., Leiciškių k., Navikų k., Šlavantos k., Kruopinės k., Miknonių k., Bauboniškių k., Šernų k., Riečių k.
2. Daugirdų Daugirdų k., Pupojų k., Gelčių k., Pušinių k., Vazniškių k., Kampinių k., Makrickų k., Beržyno k., Kalnynų k.

Igliaukos seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Varnupių Varnupių k., Kumečių k., Plynių k., Liūliškio k.
2. Daukšių Daukšių mstl., Amalviškių k., Vidgirėlių k.
3. Šventragio Šventragio k., Gudiškių k., Padvariškių k., Šakališkių k., Šlavančių k.
4. Pamargių Pamargių k., Margavos k., Opšrūtų II k., Santakos k., Geležinių k., Mergašilio k., Veselavos k., Pamačiuliškių k., Paužiškių k., Tupikų k., Papajiesio k., Stasliškių k.
5. Igliaukos Igliaukos k., Buktos k., Dambruvkos k., Jokūbiškių k., Jacentavo k., Kūlingės k., Karčiuvkos k., Malinavos k., Mačiuliškių k., Maraziškių k., Menčtrakio k., Nadpalių k., Opšrūtų I k., Pašakališkių k., Paežerės k., Prūsiškių k., Salos k., Živavodės k., Zomčinės k., Pielkavos k., Pavasakės k., Žirniškių k.

Liudvinavo seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Želsvos Triobiškių k., Skersbalių I k., Paželsvių k., Būriškių k., Aukštosios Buktos k., Lakinskų k., Želsvos k., Nendrių k.
2. Buktos Pabuktės k., Armoniškių k., Ąžuolyno k., Šimulių k., Buktos k.
3. Naujienos Išlandžių k., Strazdų k., Naujienos k.
4. Užgirių Pašešupių k., Prodobolės k., Zviniškių k., Dalginės k., Užgirių k., Kievinės k.
5. Kūlokų Kūlokų k., Danieliškių k., Dviratinės k., Tarašiškių k.
6. Gyviškių Geležinių k., Gyviškių k., Petriškių k., Norvertavo k., Bevardiškių k., Naujakaimio k.
7. Padovinio Marčiukinio k., Vaitiškių k., Vyšnialaukio k., Padovinio k.
8. Narto Liepynų k., Narto k., Narto Naujienos k.
9. Netičkampio Gustaičių k., Nartelio k., Netičkampio k.
10. Liucinavo Liucinavo k., Avikilų k., Būdbalių k., Šilavoto k.
11. Liudvinavo Liudvinavo mstl., Liudvinavo k., Balaikų k., Paežerėlių k., Žaidogalos k., Stebuliškių k.

Marijampolės seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Valavičių Valavičių k., Širvydų k., Siberijos k., Vidgirių k., Pasūduonio k.
2. Svetlicos Svetlicos k., Gulbiniškių k., Turgalaukio k., Skardupių k., Pacentų k.
3. Meškučių Meškučių k.
4. Kumelionių Kumelionių k., Ungurinės k.
5. Balsupių Balsupių k., Steiniškių k., Milčiškių k., Ožkasvilių k., Užkirčių k., Žydronių k.
6. Skaisčiūnų Skaisčiūnų k., Pabaigų k., Mikalinės k., Uosupio k., Paikiškių k.
7. Baraginės Baraginės k., Pietarių k., Adomiškių k., Kuktiškių k., Rudiškių k., Aleksandravo k., Dambraukos k., Medeliškių k., Kižių k., Užupių k., Skriaudučio k., Kuktų k., Geležinių k., Zuikiškių k., Nendriniškių k.
8. Trakiškių Trakiškių k., Steponiškių k., Kirmėlinės k., Triobiškių k., Dybkalnio k.
9. Patašinės Patašinės k., Meškėnų k., Uosinės k., Panausupio k., Bukonių k., Putriškių k., Paluobiškių k.
10. Igliškėlių Igliškėlių k., Kancavos k., Ringovėlės k., Kermušinės k., Gudinės k., Bieliūniškių k., Bajarskų k., Bankavos k., Dambuvkos k., Pridotkų k., Patilčių k., Dambavos k., Pajiesio k., Pazenkavos k., Grabavos k.

Sasnavos seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Sasnavos Bitikų k., Brastos k., Barštinės k., Barsukinės k., Čisavos k., Kantališkių k., Klevinkalnio k., Kazliškių k., Klevinių k., Kuzų k., Molupio k., Nuoragėlių k., Purviniškės k., Pavengliskos k., Pagirėlių k., Sasnavos mstl., Surgučių k.
2. Tautkaičių Dženčialaukos k., Lapiškių k., Paraišupio k., Pasienių k., Rudiškių k., Svirnaviečių k., Tautkaičių k., Topeliškių k., Voveriškių k.
3. Puskelnių Būdviečių k., Puskelnėlių k., Puskelnių k.
4. Gavaltuvos Bebruliškės k., Didžiosios Trakiškės k., Čiuiniškės k., Čystos Būdos k., Gavaltuvos k., Lygumų k., Nedėldaržio k., Nendrinių k., Ožnugarių k., Prigražiškės k., Pakeliškės k., Vinčų geležinkelio stotis.
5. Smilgių Smilgių k., Avižinės k., Aukštosios k., Gelumbiškių k., Navasodų k., Pagelumbiškio k., Raišupio k., Uosupėlio k.
6. Klevinės Beržinbūdės k., Balemolės k., Elniakalnio k., Klevinės k., Mačiuliškių k., Obelinės k., Smalinyčios k., Varnabūdės k.

Šunskų seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Mokolų Mokolų k. iki kelio Via Baltika
2. Katiliškių Bliūdžiškių k., Rudžių k., Pakusinės k., Stazdiškių k., Patašiškių k., Katiliškių k., Obšrūtėlių k., Tarpučių k., Svirnaviečių k., Mokolų Naujienos k., Samsoniškių k.,
3. Kidoliškių Mokolų k. už kelio Via Baltika, Kidoliškių k., Lūginės k., Puskepurių k.
4. Vekeriotiškės Vekeriotiškės k., Cykakalnio k., Gustabūdžio k., Grybinės k., Dielinės k., Karužų k., Marciniškių k.
5. Šunskų Šunskų mstl.
6. Tursučių Tursučių k., Sarakų k., Ašmonų k., Obelinės k., Paršelių k., Piliakalnių k., Popiliakalnio k., Užbalių k., Kazliškių k., Domeikų k.

Mokolų seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Šaltinio Senųjų Mokolų rajonas (Mokolų g. (lyginiai), Algimanto g., K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liejyklos g., Kalno g., Šaltinio g., Vilkaviškio g. (lyginiai).
2. Uosupio Mokolų rajonas (J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Mokolų g. (nelyginiai), Uosupio g.).
3. Tarpučių Senųjų Tarpučių rajonas (Atgimimo g., Balsupių g., V. Borisevičiaus g., Birutės g., Daržininkų g., Eitkūnų g., Jazminų g., Kovo 11-osios g., Karklų g., Kosmonautų g., Piliakalnio g., Pabaigų g., Pakalnės g., Spaudos g., Sodininkų g., Slyvų g., J. Tallat-Kelpšos g., Tarpučių sk., A. Tatarės g., Tolminkiemio g., Tarpučių g., Upės g., Urėdijos g., Užtvankos g., Vilkaviškio g. (nelyginiai), Vyšnių g., Vokiečių g).
4. Pabaigų Naujųjų Tarpučių rajonas (Aistmarių g., Akacijų g., A. Baltūsio g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., A. J. Greimo g., Gumbinės g., Įsručio g., A. Yliaus g., Jotvingių g., Karaliaučiaus g., Karklų skg., M.Krupavičiaus g., Lazdynų g., Lazdynų skg., Mikalinės g., Narduvos g., Plytinės g., Romuvos g., Stalupėnų g., Stūriškių g., Šermukšnių g., Šlaito g., Tilžės g., Tvankstės g., Tuopų g., Uosių g., Uosių skg., Vytauto g. (lyginiai už Kumelionių tilto), Vingio g.
5. Sodų Sodų bendrijos (SB Mokolai, SB Tarpučiai, SB Vairas).

Narto seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Kvietiškio Teatro g., Alyvų g., Kranto g., A. Civinsko g., Antakalnio g., Kapų g., Varpo g., Aušros g., Vytenio g., Aišbės g., Vilties g., Gen. A. Gustaičio g., Geležinkelio g., Kvietiškio g., Marių g., Poilsio g., Bažnyčios g. (nelyginiai), Vytauto g., Kalkinės g., Žvyryno g., Vienybės g., Knygnečių g., Šlekio g., Artojų g., Vytenio g., J. Janonio g., Artojų g., Vilties g., Atžalos g., Marių skg.
2. Seminarijos Bažnyčios g. (nelyginiai), Laisvės g., Žemaitės g. (nuo Gedimino g.), V. Kudirkos g. (nuo Gedimino g.), S. Nėries g., J. Biliūno g., Mindaugo g., Kaštonų g. Sodžiaus g., Gėlių g., P. Vaičaičio g., Taikos g., B. Sruogos g., Seminarijos g., J. Jablonskio g., Maironio g., Sietyno g., Rūtų g., K. Griniaus g., Liepynų g., Lauko g., Trakiškių g., Piliečių g., Vasario 16-osios g., P. Mašioto g., P. Rimšos g., Seminarijos g., Trumpoji g., Druskininkų g., Tulpių g., Aušros g., P. Kriaučiūno g., Sodo g., Lietuvininkų g., Žiedo g., Šviesos g.
3. Sūduvos Sporto g. (nuo Sasnavos g.), Aukštaičių g., Žalioji g., Gluosnių g., Sasnavos skg., Sasnavos g., Vasaros g., Pavasario g., Sūduvos g., Laikštės g., Naujoji g., Liepų g., Lino g., Gedimino g. (nuo Sasnavos g.), Birštono g., Alytaus g., Trakų g., Kalvarijos g., Kybartų g., Varėnos g., Šakių g., Klaipėdos g., Telšių g., Panevėžio g.
4. Javonio Žuvinto g,. M. K. Čiurlionio g., Algirdo g., Daukšių g., Matulaičių g., Dovinės g., Varnupių g., Pietario g., Javonio skg., Elgės g., Javonio g., Žaltyčio g., Orijos g., Narto g., Pasieniečių g., Medžiotojų g., Fabriko g., J. Basanavičiaus g., Kazimieraičio g., Klimo g., Tauro g., Amalvos g., Mažoji g., J. Totoraičio g., Dainavos g., Pašešupio g., Saulės skg., Saulės g., Senlaukės g.
5. Ašmenos Gedimino g. (nuo Vasaros g.), Vasaros g., L. Giros g., Lazdijų g., Krosnos g., Šilutės g., Išdagėlių g., Šarkaičių g., Panausupio g., Budavisko g., Lydos g., Ašmenos g., Naugarduko g., Suvalkų g., Gardino g., Punsko g., Pavasakės g., Ringuvėlės g., Užuoganų g., Raudonųjų šaltinių g., Vygrių g., Naručio g.

Degučių seniūnija

Eil. Nr. Seniūnaitija Gyvenamosios vietovės priskiriamos seniūnaitijai
1. Senamiesčio Audėjų g., Baseino g., Bažnyčios g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno skg., Degučių g., Dzūkų g., Gedimino g. (nelyginiai), Gedimino skg., J. Basanavičiaus a., J. Bendoriaus g., J. Kriščiūno g., Jono Dailidės g., Juodkrantės g., K. Būgos g. (nelyginiai), Kalvių g., Kauno g. (nelyginiai iki R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kęstučio g., Klevų g., Laisvės g. (lyginiai), M. Akelaičio g., Mokyklos g., Naujakurių g., Neringos g., Nidos g., P. Butlerienės g., P. Butlerienės skg., P. Cvirkos g., Palangos g., Partizanų g., Partizanų skg., Pašto g., Paupio g., Pramonės g., Prienų g., Rasos g., Rugių g., Senoji g., Serbentų g., Simno g., Slėnio g., Stoties g., Šaulių g., Švietimo g., Trobiškių g., Ūkininkų g., V. Kudirkos skg., V. Kudirkos g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Gedimino g.), Vinčų g., Vinčų skg., Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Žemaitės skg., Žilvino g., V. Valaičio g.
2. Degučių Beržų g., Beržų skg., Dariaus ir Girėno g. (nelyginiai), Draugystės g., Gamyklų g., Jaunimo g., Kauno skg., Kauno g. (lyginiai), Siauroji g., Sporto g., Statybininkų g.
3. Pašešupio Gėlyno g., R. Juknevičiaus g., K. Būgos g. (lyginiai), Kauno g. (nelyginiai nuo R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kokolos g., Parko g., Suvalkiečių g.

 

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE