Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos pasiūlymai savivaldybės 2022 metų biudžeto projektui

TS-LKD Marijampolės savivaldybės tarybos frakcija / autorių nuotr.

Nauji metai atneša ir naujus darbus, kurie nugula  į savivaldybės biudžetą. Marijampolės savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija išanalizavo savivaldybės biudžeto projektą, kuris 2022 metais bus rekordinio dydžio, ir atsižvelgdama į gyventojų pastabas, siūlymus ir pageidavimus, sausio 10 d. pateikė pasiūlymus visoms  septynioms Marijampolės savivaldybės biudžeto programoms. Kviečiame su svarbiausiais siūlymais susipažinti.

 1. Sveikatos apsaugos programoje (01):
 • Remiantis Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos duomenimis, siūlome skirti didesnį dėmesį ir finansavimą problemų, susijusių su narkotinių medžiagų paplitimu jaunu žmonių tarpe tyrimams ir prevencinių programų įgyvendinimui savivaldybės ugdymo įstaigose.
 1. Socialinės apsaugos programoje (02) siūlome:
 • Skirti lėšas kūdikio kraitelio priemonei, numatant jai 100 tūkst. eurų (200 eurų piniginė parama arba 200 eurų vertės būtiniausių reikmenų rinkinys kiekvienai kūdikio susilaukusiai Marijampolės savivaldybės gyventojų šeimai);
 • Skirti lėšas pirmoko kraitelio priemonei, numatant jai 80 tūkst. eurų (150 eurų vertės mokslo pradžiai būtiniausių reikmenų rinkinys pirmaklasiui). 
 1. Švietimo programoje (03) siūlome:
 • Skirti lėšų ugdymo kokybės savivaldybės ugdymo įstaigose gerinimui, pvz.: skirti papildomą finansavimą Marijampolės M. Lukšienės švietimo centrui, kad jis galėtų įgyvendinti labai reikalingą funkciją – tarptautinių, respublikinių bei savivaldybės lygio švietimo projektų rengimą, koordinavimą, vykdymą bei savivaldybės švietimo įstaigų konsultavimą projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • Įsteigti ir finansuoti Švietimo inovacijų fondą, kuris būtų skirtas inovacijų diegimui ugdymo įstaigose konkurso tvarka atrenkant projektus, pateiktus tiek ugdymo įstaigų, tiek konkrečių mokytojų, auklėtojų (ar jų grupių);
 • Tinkamai finansuoti Atviros prieigos centro (STEAM) veiklą, taip prisidedant prie pažangesnio ugdymo vystymo;
 • Skirti lėšų bendrojo lavinimo mokyklų erdvių pritaikymui fizinio ugdymo pamokoms ir neformalaus vaikų švietimo užsiėmimams;
 • Skirti finansavimą Marijampolės meno mokyklos priestato apšiltinimui, kad mokiniai turėtų tinkamas mokymuisi sąlygas. 
 1. Kultūros, sporto ir jaunimo programoje (04) siūlome:
 • Skirti finansavimą Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus ekspozicijų modernizavimo projektui parengti;
 • Skirti lėšų Ramybės parko koplytstulpių įrengimui ir senų renovacijai, įtraukiant daugiau menininkų. 
 1. Ekonomikos programoje (05) siūlome:
 • Finansuoti specialistų pritraukimo fondo „Marijampolės ateitis“ įsteigimą. 
 1. Valdymo ir administravimo programoje (06) siūlome:
 • Skirti finansavimą Marijampolės savivaldybės tarybos frakcijų (ir nefrakcijonuotų tarybos narių) veiklos viešinimui proporcingai frakcijų narių (ir tarybos narių) skaičiui, kad savivaldybėje sėkmingai funkcionuotų demokratiniai politinės veiklos principai.
 1. Darnios aplinkos programoje (07) siūlome finansuoti šiuos projektus:
 • Nemokamo viešojo transporto Marijampolės mieste užtikrinimą, taip skatinant žaliojo ir aplinkai draugiško miesto kūrimą;
 • „Pažink Marijampolę per Šešupės upę” projekto pirmo (projektavimo) darbų etapo įgyvendinimą;
 • Investicijų į šilumos ūkį fondą, kad būtų sumažinta centralizuotai tiekiamos šilumos kaina;
 • Basanavičiaus aikštės efektyvesnio įveiklinimo projektavimą ir rekonstrukciją, pritaikant erdvę platesniam naudojimui;
 • Galimybių studiją dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų architektūrinės koncepcijos parengimo bei papildomų parkavimo aikštelių įrengimo galimybių;
 • Kolumbariumo Marijampolės miesto naujosiose kapinėse projektavimą ir statybas;
 • Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios bokšto langų keitimą ir laikrodžio remontą;
 • Kaimiškų vietovių kelių, gatvių ir kitos infrastruktūros gerinimą, ypač atsižvelgiant į bendruomenių poreikius ir siūlymus;
 • Patašinės pėsčiųjų takų ir šaligatvių sutvarkymą;
 • P. Armino gatvės atkarpos tarp Aušros ir Geležinkelio gatvių kapitalinio remonto darbus;
 • Vokiečių gatvės kapitalinio remonto darbus;
 • Vasaros bei Gamyklų gatvių, kaip intensyviausio judėjimo ir apvažiavimo arterijų mieste, asfalto dangos atnaujinimą bei šaligatvių įrengimą, sujungiant Gedimino g. su Gamyklų g. šaligatviais;
 • Laikinų judėjimo saugumo priemonių įrengimą ties Gėlyno /Kauno gatvių sankryža (prie Moki-Veži),  taip pat ir  Saulės g./Vasaros g. sankryžoje;
 • Balsupių g. rekonstravimo projektą nuo Tarpučių g. iki Kosmonautų g.;
 • Automobilių stovėjimo aikštelės prie R. Juknevičiaus g. 88b namo įrengimą, kuria naudotųsi R. Juknevičiaus g. 104 namo gyventojai;
 • Vilkaviškio – Dailidės gatvės dangos, tinkamesnės automobilių eismui, keitimą;
 • Šaligatvio atkarpos Panevėžio gatvėje nuo 45 namo iki Vasaros gatvės įrengimą;
 • Vientiso šaligatvio/dviračių tako bent vienoje Sporto gatvės pusėje atkarpoje nuo Stoties gatvės iki Sasnavos gatvės įrengimą;
 • Vientiso šaligatvio Stoties gatvės atkarpoje nuo „Senukų“ prakybos centro iki „Mantingos“ įrengimą;
 • Tarpučių gatvės rekonstrukciją ir jos šaligatvių/ dviračio takų įrengimą;
 • Šaligatvio Sasnavos g. atkarpoje nuo Sasnavos skersgatvio iki Sasnavos g. 70 esančio pastato įrengimą/ rekonstrukciją;
 • Pėsčiųjų / dviračių tako Tyliojoje gatvėje rekonstrukciją;
 • Istorinės Kęstučio gatvės atkarpos tarp Laisvės g. ir Vasario 16 g. atkūrimą, pritaikant pėsčiųjų ir dviračių judėjimui.

Marijampolės savivaldybės tarybos TS-LKD frakcijos informacija

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE