Marijampolės senosios kapinės

Įkurtos 1872 m. Išlikę kapų kompleksai:

– Lietuvos karių-savanorių, žuvusių 1919-1920 m. dėl Lietuvos nepriklausomybės kapai. Palaidoti 65 kariai: Vyties kryžiaus ordino kavalierius vyr.leitenantas L.Jonaitis, DK Vytenio 9 pėstininkų pulko vadas pulkininkas A.Svylas, kapelionas kun. M.Petrauskas ir kiti.

– Pirmojo pasaulinio karo žuvusių vokiečių karių kapai. Sovietmečiu dalinai sunaikinti, išliko 17 betono kryželių.

– Marijonų kongregacijos Lietuvos šv.Jurgio provincijos vienuolių kapai: palaidoti kun.dr.J.Totoraitis, Žemaičių vyskupas P.Karevičius, Tauro apygardos partizanų įkūrėjas A.Ylius, poetas kun.J.Tilvytis-Žalvarnis ir t.t.

– Nekalto prasidėjimo Šv.Mergelės Marijos kongregacijos vargdienių seselių vienuolių kapai. Palaidota vienuolijos įkūrėja P.Uogintaitė ir kt.

– Katalikių sesučių vienuolijos kapai: palaidota įkūrėja E.Bendoravičiūtė ir kt.

– Evangelikų liuteronų kapai iš dalies sunaikinti.

– Sovietų armijos karių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metais kapai.

Kapinėse palaidota daug žymių žmonių: tautinio atgimimo žadintojas P.Arminas-Trupinėlis, rašytoja J.Žemaitė, knygnešiai: J.Akelaitis, J.Bliūdžius, J.Kazakevičius, A.Matulaitis, J.Senkus ir kt., visuomenės veikėjas V.Enziulaitis, vaistininkas V.Bartlingas, burmistras J.Maurukas, šachmatų teoretikas K.Stalioraitis, muzikai: K.Gurevičius ir J.Kamaitis, A.Šmulkštys, nepriklausomybės gynėjas R.Juknevičius ir t.t.

Adresas: P.Armino g.38A
Informacija parengta remiantis Marijampolės TIC informacija
Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE