Mokyklų bibliotekininkų susitikimas: bendrauti, pažinti, dalintis

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos šiuolaikiškai ir moderniai įkurtoje  bibliotekoje vyko Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų susitikimas.

Mokyklų bibliotekininkams buvo smalsu ir įdomu pamatyti interaktyviai įrengtą biblioteką, kuri įkurta  įgyvendinus Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ ir skiriasi nuo tradicinių mokyklų bibliotekų.

Bibliotekininkams buvo pristatyta atnaujinta biblioteka, kurioje įrengta konferencijų salė su 3D technologijų įranga, multifunkcinė išmanioji klasė, aprūpinta programine įranga mokomųjų dalykų – matematikos, biologijos ir chemijos – mokymui, kėdėmis su atlenkiamais staliukais, 3D  multimedijos projektoriumi, 3D akiniais, nešiojamuoju kompiuteriu bei elektriniu ekranu, įsigyti nauji baldai, skirti bibliotekai, bei kitos kokybiškoms bibliotekų paslaugoms užtikrinti svarbios priemonės.

Bibliotekos atviroje erdvėje bibliotekininkai buvo supažindinti su pagrindiniais naujos įrangos darbo metodais ir galimybėmis bei paslaugų ypatumais, išbandė naujas technologijas. Marijampolės mokyklų bibliotekininkus žavėjo bibliotekos laisvumas, kad biblioteka be ,,sienų“, o mokiniai gali laisvai pasirinkę knygas prisėsti ant sėdmaišių, ant suolelio ar prie stalų patogiai įsitaisyti kėdėse ir paskaityti. Apie bibliotekos darbo privalumus ir ypatumus tokioje erdvėje kolegėms pasakojo progimnazijos bibliotekos vedėja Ramutė Baltramonaitienė, o su išmaniosios klasės darbo metodais bei galimybėmis supažindino informacinių technologijų mokytojas Almantas Raškauskas. Bibliotekininkai  su 3D akiniais stebėjo biologijos pamokos fragmentus, ,,keliavo” po Paryžių.

Susitikime dalyvavusi Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė, kuruojanti mokyklų bibliotekų darbą, Angelė Mikulienė pristatė naują patvirtintą Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė Snaiguolė Raguckienė tik ką grįžusi iš Dubrovnike (Kroatijoje) vykusios 48-osios pasaulio mokyklų bibliotekų asociacijos konferencijos „Pasaulio mokyklų bibliotekų transformacija – skirtumai ir panašumai“, pasidalino įspūdžiais apie konferencijos veiklas bei sutiktus tūkstančius žmonių. Konferencijoje žavėjo tai, kad dauguma susirinkusių į konferenciją buvo vyresnio amžiaus žmonės, kurie į klausimą, ko jie čia atėjo, dažniausia atsakydavo – mokytis. Žodis ,,mokytis” čia reiškia bendrauti, pažinti, suprasti, susitikti, būti, dalintis, gauti, duoti, juoktis, apsikabinti, linkėti gero, kartu kurti. Tai parodo bibliotekų transformaciją, kai biblioteka tampa ne  tik bibliotekos paslaugų, bet ir komunikacijos bei bendrystės vieta.

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio susitikimai vyksta  nuolat, o jų pagrindinis tikslas– pasidalinti naujovėmis, interaktyviais darbo metodais, gerąja patirtimi.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas