Ne visos vandens tiekimo įmonės laikosi reikalavimų

Visi žinome posakį  ̶  vanduo gyvybės šaltinis. Neįsivaizduojame savo gyvenimo be vandens: kasdien jį geriame, prausiamės, skalbiame, gaminame maistą, tačiau, kaip anksčiau, iš šaltinio jo jau nebepasisemsi – už kiekvieną lašą reikia mokėti. Kad tinkamai vyktų atsiskaitymas už sunaudotą vandenį, vandens tiekėjai visuose butuose įrengia vandens skaitiklius, juos prižiūri, atlieka jų metrologinę patikrą. Visi, kas juos naudoja: tiek vandens tiekėjai, tiek jų vartotojai, nori kad skaitikliai tiksliai išmatuotų sunaudoto vandens kiekį. Ar galime būti ramūs, kad sunaudotas vanduo apskaičiuojamas tiksliai?

Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyrius, vykdydamas teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, apskrityje nuolat tikrina buitinius vartotojus aptarnaujančių geriamojo ir karšto vandens tiekimo įmonių veiklą. Kiekvieną ketvirtį vandens tiekimo įmonės pateikia informaciją apie vandens skaitiklių būklę. Marijampolės apskrityje karštą vandenį tiekiančios įmonės laikosi reikalavimų ir keičia vandens skaitiklius. Iš viso karšto vandens tiekimo įmonės yra pakeitę 99,9 proc. karšto vandens skaitiklių, visi jie naudojami su galiojančia metrologine patikra. Tačiau geriamojo vandens tiekimo įmonėse padėtis nėra pakankamai gera. Iš viso daugiabučių gyvenamųjų namų butuose yra pakeista 91 proc. šalto vandens skaitiklių.

Prasčiausia padėtis yra UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ (toliau – Įmonė), kur net 56 proc. šalto vandens skaitiklių naudojama be galiojančių patikros žymenų. Šioje įmonėje 2018 m. buvo atliktas patikrinimas, nustatyti pažeidimai. Atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda. Reikia pažymėti, kad Įmonės situacija šalto vandens apskaitos skaitiklių naudojimo ir metrologinės priežiūros srityje nuolat tik blogėja. Pagal Įmonės pateiktus duomenis 2017 m. 40 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengtų šalto vandens skaitiklių buvo naudojami be galiojančios metrologinės patikros, 2018 m. – 50 proc.,  o šiais metais – jau 56 proc. Šiuo metu Įmonė yra sudariusi vandens skaitiklių keitimo grafiką. Pagal šį grafiką įsipareigojo per 2019 m. pakeisti visus skaitiklius, tačiau I ketv. neįvykdė skaitiklių keitimo grafiko numatytų įsipareigojimų.

Šiais metais atlikti patikrinimai UAB „Šakių vandenys“ ir UAB „Sūduvos vandenys“. Šiose įmonėse,  palyginti su 2018 m.  su metrologine patikra, naudojamų vandens skaitiklių padaugėjo. UAB „Šakių vandenys“ daugiabučių gyvenamųjų namų butuose pakeista 93,7 proc. šalto vandens skaitiklių, UAB „Sūduvos vandenys“- 93,4 proc. Abi įmonės paruošė geriamo vandens skaitiklių keitimo grafikus. Įsipareigoja per 2019 m. pakeisti visus skaitiklius.

Tarp geriausiai besitvarkančių įmonių yra UAB „Vilkaviškio vandenys“. Šioje įmonėje yra pakeista 98,3 proc. šalto vandens skaitiklių.

Vadovaujantis Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo nuostatomis, šalto ir karšto vandens skaitikliams periodinė metrologinė patikra turi būti atliekama kas 6 metai. Periodine patikra turi rūpintis vandens tiekimo įmonės. Norime priminti, kad gyventojams už metrologinę patikrą atskirai mokėti nereikia (išskyrus atvejus, kai gyventojas abejoja skaitiklio rodmenimis, atliekama papildoma patikra ir vartotojo įtarimas nepasitvirtina, t. y. apskaitos prietaisas rodo teisingus duomenis), nes šios sąnaudos yra įskaičiuotos į vandens pardavimo kainą, kurią gyventojai moka kiekvieną mėnesį.

Tikėtina, kad naudodami metrologiškai nepatikrintus vandens skaitiklius, vandens tiekėjai patiria nuostolių dėl netikslių rodmenų, tačiau praktika rodo, jog dažniausiai kenčia vartotojai. Bėgant laikui, eksploatuojami vandens skaitikliai senėja, kalkėja, dėvisi mechaninės skaitiklio detalės. Dėl šių ir kitų priežasčių vandens skaitiklių matavimo paklaida didėja. Vandens skaitiklių paklaida priklauso ir nuo debito, temperatūros, instaliavimo reikalavimų išpildymo.

Daugiau informacijos:

Ramunė Vyšniauskienė

Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė

tel.  8 687 19857, el. p. ramune.vysniauskiene@metrinsp.lt, www.metrinsp.lt

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE