Pasikeitusi stipendijų mokėjimo tvarka – dar viena priežastis rinktis Marijampolės profesinio rengimo centrą

Marijampolės profesinio rengimo centras – tavo karjeros pradžia! Klausiate kodėl? Rinktis Marijampolės PRC verta, nes tik čia suteikiama galimybė:

rinktis iš plataus aktualių rinkai profesijų spektro;

žinias ir praktinius įgūdžius įtvirtinti naudojant modernią techninę įrangą ir inovatyvias mokymosi bazes;

praktikuotis stambiausiose regiono verslo įmonėse;

rinktis pameistrystės mokymosi formą.

Marijampolės PRC patraukli vieta mokytis ne tik dėl įdomaus profesinio mokymosi proceso, bet ir palankių apgyvendinimo sąlygų, galimybės gauti kompensaciją už kelionių į mokyklą išlaidas bei naujos stipendijų mokėjimo tvarkos.

Stipendijos skiriamos mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją.

Nauja yra tai, kad nuo šių mokslo metų mokiniams gali būti mokamos dviejų tipų stipendijos: mokymosi stipendija ir socialinė stipendija.

Mokymosi stipendija skiriama už:

mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;

aktyvų dalyvavimą Marijampolės PRC veiklose.

Už mokymosi pažangą skiriama stipendija priklauso nuo pažymių vidurkio ir svyruoja nuo 19,50 iki 117,00 eurų. Ši stipendija mokama kiekvieną mėnesį.

Marijampolės PRC svarbu, kad mokiniai atsiskleistų ir aktyviai įsitrauktų į sau įdomias socialines, pilietines, savanoriškas, kultūrines, sportines veiklas,  dalyvautų dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, save išbandytų profesinio meistriškumo, profesinio mokymo populiarinimo srityse. Džiugu, kad nauja stipendijų mokėjimo tvarka suteikia galimybę skirti finansinį paskatinimą už aktyvumą, iniciatyvumą ir kartą metuose skirti iki 195,00 eurų vienkartinę stipendiją už tą pačią veiklą.

Socialinė stipendija skiriama pirminio profesinio mokymo mokiniams, turintiems teisę gauti arba gaunantiems piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą: mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų), esantiems iš šeimų, kuriose auga 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresni, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, mokiniams, kurie patys augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų. Socialinė stipendija taip pat skiriama mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti. Ši 117,00 eurų stipendija skiriama ne ilgesniam kaip pusmečio laikotarpiui ir mokama kiekvieną mėnesį.

Naujoje stipendijų mokėjimo tvarkoje numatyta ir materialinė parama mokiniams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių, globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas mokinys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo atveju. Gali būti skiriama iki 117,00 eurų materialinė parama.

Susidomėjai? Nedvejok ir pasirink Marijampolės profesinio rengimo centrą, nes jis – tavo karjeros pradžia!

Daugiau informacijos – www.mprc.lt

 

MPRC informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE