Pasirašyta atnaujinta Marijampolės savivaldybės švietimo sektoriaus teritorinė kolektyvinė sutartis

Šiandien tarp Marijampolės savivaldybės ir Marijampolės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos buvo pasirašyta Marijampolės savivaldybės švietimo sektoriaus teritorinė kolektyvinė sutartis.

Pirmoji tokia sutartis tarp abiejų Šalių buvo pasirašyta 2014-aisiais metais. Pasibaigus jos galiojimo terminui po intensyvių ir produktyvių derybų ketverių metų laikotarpiui pasirašyta atnaujinta, dabartines teisines normas ir poreikius atitinkanti sutartis.

„Su Marijampolės švietimo darbuotojų profesine sąjunga pasirašiau kolektyvinę sutartį kuria susitarėme bendradarbiauti darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų nustatymo ir gerinimo klausimais“,– sakė sutartį pasirašęs Savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis.

Sutartyje aiškiai apibrėžiama, jog šalys susitaria:

siekti, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1-osios bendrojo ugdymo įstaigose, naujai formuojamuose klasių komplektuose vidutinis mokinių skaičius 1-4 klasėse būtų – 22, 5-8 klasėse – 25-27, gimnazijos klasėse – iki 30;
nustatyti, kad jau nuo šių metų rugsėjo 1 d. mokytojams, dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, būtų nustatomi ne žemesni nei vidutiniai pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai;
suteikti Profesinės sąjungos nariams papildomas 3 kasmetinių atostogų dienas, kurios būtų apmokamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

Rugsėjo mėn., mokslo metų pradžioje taip pat planuojama įsteigti nuolatinę Marijampolės savivaldybės trišalę švietimo tarybą, kurią sudarys Profesinės sąjungos, Savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų vadovų atstovai, po tris nuo kiekvienos Šalies. Ši taryba svariai prisidės vykdant pasirašytos sutarties kontrolę ir tobulinant švietimo sistemą Marijampolėje.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE