Šakių savivaldybėje išrinkta administracijos direktorius, pavaduotoja, nustatyti žemės mokesčių tarifai

2017 m. birželio 29 d. vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje buvo 35 klausimai (iš jų 32 priimti).
Sudarius balsų skaičiavimo komisiją ir patvirtinus slapto balsavimo biuletenio pavyzdį buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Po balsavimo procedūros balsams pasiskirsčius „už“ – 16, „prieš“ – 5 savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja išrinkta Ilona Šeflerienė.

Šio tarybos posėdžio metu dėl laikinojo nedarbingumo nedirbant ilgiau kaip 120 kalendorinių diena iš eilės atleista administracijos direktoriaus pavaduotoja.
Į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinktas savivaldybės meras, į Marijampolės regiono plėtros tarybą – Bernardinas Petras Vainius.
Pritarta Lukšių Vinco Grybo gimnazijos dalyvavimui 2017 metais švietimo įstaigų modernizavimo programoje, perimtas mokyklinis autobusas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei perduotas Šakių „Varpo“ mokyklai.
Laikinai uždaryti Šakių lopšelis-darželis „Berželis“ (nuo 07-03 iki 07-14), Gelgaudiškio vaikų darželis „Eglutė“ (nuo 08-01 iki 08-31), Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“ (nuo 08-21 iki 08-31),  Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro mišri ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė (nuo 07-31 iki 08-31).
Įsteigtos pailgos dienos grupės Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre, Griškabūdžio gimnazijoje, priešmokyklinio ugdymo grupė Griškabūdžio gimnazijoje.
Patvirtinta Kukarskės globos namų socialinės globos kaina (asmenims su sunkia negalia – 680 Eur, senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia (550 Eur), patvirtinti Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai, Šakių rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo aprašas.
Nustatyti žemės mokesčio tarifai 2018 metams.

Eil. Nr. Paskirties/

Naudojimo būdo kodas

Paskirties pavadinimas

Mokesčio tarifas

1 610 Žemės ūkio paskirties žemė

1,7

2 710 Miškų ūkio paskirties sklypai

1,7

3 810 Konservacinės paskirties žemės sklypai

1,7

4 820 Vandens ūkio paskirties žemės sklypai

1,7

5 920 Laisvos valstybinės žemės fondo sklypai

1,7

6 992 Kita (vandens telkinys)

1,7

7 995 Kitos paskirties žemės sklypai:

 

7.1 314 Gyvenamosios teritorijos

0,8

7.2 315 Visuomeninės paskirties teritorijos

0,8

7.3 316 Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

1,5

7.4 317 Komercinės paskirties objektų teritorijos

1,5

7.5 318 Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

1,5

7.6 319 Rekreacinės teritorijos

1,5

7.7 320 Bendro naudojimo teritorijos

1,5

7.8 321 Naudingųjų iškasenų teritorijos

1,5

7.9 322 Teritorijos krašto apsaugai

1,5

7.10 323 Atliekų saugojimo teritorijos

1,5

7.11 324 Atskirųjų želdynų teritorijos

1,5

7.12 325 Teritorijos valstybės sienos apsaugai

1,5

7.13 327 Gyvenamosios teritorijos

0,8

7.14 330 Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

0,8

7.15 331 Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos teritorijos

0,8

7.16 332 Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

1,5

7.17 333 Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

1,5

8 Visiems kitiems šios lentelės 1-7 punktuose nenurodytiems žemės sklypams

1,5

9 Apleistos, nenaudojamos žemės sklypams

4,0

Nustatyti žemės nuomos mokesčio tarifai 2017 metams: žemės ūkio paskirčiai išnuomotą žemę – 3,0 procentus žemės vertės; kitoms reikmėms išnuomotą žemę – 2,5 procentus žemės vertės; žemei prie daugiabučių namų – 1 procentą žemės vertės; apleistai ir nenaudojamai visų paskirčių žemei – 4 procentus žemės vertės.

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).

 

Parengė

Rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Inga Kanapeckienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X