Siūloma griežtinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarką

Vakar Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ir Finansų ministerijų parengtoms pataisoms, kuriomis siūloma griežtinti politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarką. 

„Šiandien egzistuojančioje politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarkoje yra daug spragų: tai patvirtino ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo išvada dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms. Todėl partijų ir kampanijų finansavimo tvarka turi būti skaidresnė,“ – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Projektuose siūloma nustatyti baudžiamąją ir administracinę atsakomybes už neteisėtą politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimą. Baudžiamoji atsakomybė grėstų asmenims, kurie draudžiamu būdu ar iš draudžiamų šaltinių teikė lėšas ar kitokią materialinę paramą, kurių vertė viršija 500 MGL (25 tūkst. eurų) dydžio sumą, taip pat politinei partijai ar politinei kampanijai tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoti arba šias lėšas ar paramą bet kokiu būdu priėmė arba panaudojo politinės partijos ar politinės kampanijos veikloje.

Administracinė atsakomybė numatoma neteisėtai auką suteikusiam asmeniui ar auką suteikusio juridinio asmens vadovui ar kitam už sprendimo priėmimą atsakingam asmeniui.

Taip pat projektuose siūloma numatyti finansinio pobūdžio priemones politinėms partijoms už lėšų panaudojimą iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Jeigu politinė partija priimtų ir panaudotų lėšas iš įstatyme nenurodytų finansavimo šaltinių, Vyriausioji rinkimų komisija galėtų priimti sprendimą, kuriuo įpareigoja politinę partiją tokio pat dydžio sumą pervesti į valstybės biudžetą.

Projektuose siūloma, kad visos politinės partijos išlaidos, išskyrus išlaidas politinei kampanijai finansuoti, turi būti apmokamos tik iš politinės partijos banko einamosios sąskaitos ir tik banko pavedimu. Neteisėto finansavimo prevencijos tikslais siūloma nustatyti, kad nario mokestis, viršijantis 0,3 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio sumą (266 eurai) dydį, privalo būti mokamas banko pavedimu.

Politinių partijų įstatymo projekte siūloma nustatyti pareigą politinėms partijoms, kurios gauna valstybės biudžeto asignavimus ir yra laikomos perkančiosiomis organizacijomis, savo interneto svetainėje skelbti visas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą sudarytas sutartis.

Šie projektai toliau bus svarstomi Seime.

 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE