Skelbiami Jaunimo reikalų tarybos atstovų rinkimai

Kviečiame prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Kandidatuoti gali 14-29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

  • jaunimo organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
  • su jaunimu dirbančių organizacijų (kaip jas apibrėžia LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas) nariai;
  • mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatais į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Kalvarijos savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2019 m. rugsėjo 16 d. pateiks:

  • kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą;
  • trumpą motyvacinį laišką;

Jaunimo atstovai į SJRT bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Kalvarijos savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2019 m. rugsėjo 23 d. 16 val. Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Laisvės g. 2, Kalvarija

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija / mokinių savivalda turi pranešti el. p. ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje / mokinių savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/mokinių savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens, pridedant įgaliojimo kopiją. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos / mokinių savivaldos vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.

Dokumentus pateikti Kalvarijos savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Ugnei Padvelskytei el. p. ugne.padvelskyte@kalvarija.lt. Kilus klausimų skambinti tel. (8 343) 60 608.

Kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketa.
Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Kalvarijos savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas.

Kalvarijos savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE