Sueina lygiai 70 m., kai buvo nušauta Tauro apygardos štabo sanitarijos skyriaus viršininkė Angelė Senkutė-Aušrelė

Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo darbuotojai: specialusis pareigūnas Stasys Ališauskas-Kalinys, sanitarė Našlaitė, rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Vampyras ir sanitarinio poskyrio viršininkė Angelė-Senkutė-Aušrelė. 1949 m. gegužės 25 d.

Sueina lygiai 70 m., kai buvo nušauta Tauro apygardos štabo sanitarijos skyriaus viršininkė Angelė Senkutė-Aušrelė.

Angelė (Anelė) Senkutė, Andriaus g. 1921 m. Marijampolės apskr. Šunskų vls. Tursučių kaime.

Gailestingoji seselė. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, 1943 m. baigė Karmelitų gailestingųjų seserų mokyklą Kaune. Dirbo Marijampolės ligoninės chirurginiame skyriuje gailestingąja sesele. 1944 m. rudenį įsitraukė į antisovietinį partizaninį karą. Buvo ryšininkė, vėliau rėmėja. Tiekė partizanams medikamentus, tvarsliavą, padėjo kautynėse sunkiai sužeistiems ir NKVD darbuotojų į Marijampolės ligoninę atvežtiems operuoti partizanams, keletui jų padėjo iš ligoninės pabėgti. Buvo saugumo sekama, pasitraukė į pogrindį.

Nuo 1945 m. gegužės mėn. įsijungė į partizanų gretas, prisidengė slapyvardžiais Aušrelė, Danutė. 1945 12 29 suimta, įkalinta. 1946 03 30 byla nutraukta. Paleista. Buvo aktyvi Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanė. Sudėtingomis sąlygomis gydė ir operavo sužeistus kovotojus, kūrė eilėraščius, užrašė partizanų dainas. Reginos Salvelytės vardu palaikė ryšį su tremtiniais, teikė jiems materialinę paramą. Buvo Vytauto rinktinės štabo sanitarijos skyriaus viršininkė, vėliau tapo tapo Tauro apygardos štabo sanitarijos poskyrio viršininke.

Už sėkmingai atliktas operacijas Tauro apygardos vado apdovanota juostele Už uolumą, jai pareikšta padėka. 1952 05 31 žuvus paskutiniams Dešinio tėvūnijos partizanams liko be ryšio, pateko į saugumo agento smogiko (slapyvardis Variag) pinkles Kalvarijos r., Laibikiuose.

Supratusi klastą bandė trauktis, bet 1952 06 22 buvo nušauta. Kūnas buvo nuvežtas į LSSR Valstybės saugumo ministerijos Kauno skyrių (užkasimo vieta nežinoma). A. Senkutės žūties vietoje 2009 m. pastatytas atminimo žymuo. 2013 05 08 Pasipriešinimo (rezistentų) teisių komisijos sprendimu A. Senkutei suteiktas kario savanorio statusas. 2013 05 27 LR krašto apsaugos ministro įsakymu – suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis.

Medžiagą parengė LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Istorijos skyriaus vyriausioji muziejininkė

Vega Ribikauskienė

 

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE