Šunskų kaimo vaikų dienos centro „Fazaniukas“ patalpos taps modernesnės

Marijampolės savivaldybės taryba pritarė projekto „Šunskų kaimo bendruomenės vaikų dienos centro „Fazaniukas“ įgyvendinimui.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ priemonės finansuojamą veiklą „Bendruomenių globos vaikų namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.

Bendra numatoma projekto vertė – 56.846,10 Eur, ES struktūrinių fondų parama – 100 procentų.

Projekto tikslas – pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą vaikams ir jų šeimų nariams Šunskų seniūnijos vaikų dienos centre „Fazaniukas“, modernizuojant VDC infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojamos ir modernizuojamos vaikų dienos centro (buvusios mokyklos) I aukšto patalpos, esančios Šunskų miestelyje Varpo g. 31., atlikti virtuvėlės-valgyklos, kambarių, koridoriaus ir sanitarinių mazgų remonto darbai, įrengtas pandusas, įsigyta socialinių paslaugų teikimui būtina įranga ir baldai. Projektas yra rengiamas kartu su partneriu – Šunskų kaimo bendruomene.

Įgyvendinus projektą bus organizuojamas vaikų maitinimas, užimtumas ir socializacija įvairiuose būreliuose, popamokinė veikla, formuojami ir ugdomi buities ir higienos įgūdžiai, mokoma saviruošos pagrindų, vykdoma švietėjiška veikla vaikams ir jų šeimoms, ugdomi socialinio bendravimo įgūdžiai, formuojamos teigiamos nuostatos, vertybinė orientacija, taisyklės ir normos, būtinos gyvenimui visuomenėje.

Vienintelis Šunskų vaikų dienos centras „Fazaniukas“ taps vieta, kurioje bursis vaikai gražesnėse, jaukesnėse ir patrauklesnėse patalpose. Labai svarbu, jog vaikai besilankantys šiame centre, jaustųsi patogiai. Todėl  centro modernizavimas yra labai reikalingas.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE