Surengta 2014 – 2020 m. Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo konferencija

2017 m. rugsėjo 21 d. Svetlogorske, Kaliningrado srityje įvyko 2014 – 2020 m.  Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos atidarymo konferencija. Joje dalyvavo 200 atstovų iš įvairių ministerijų, institucijų, įstaigų ir organizacijų. Konferencijoje dalyvavo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė bei Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Grigaliūnaitė.

Susirinkusiems sveikinimo žodį tarė svečiai iš Maskvos: Rusijos ekonominės plėtros  ministerijos regioninės plėtros ir ekonominės veiklos departamento direktorius Vitaliy Gudin, skyriaus vedėja Svetlana Babicheva, Rusijos užsienio reikalų ministerijos Europos bendradarbiavimo skyriaus vedėjas Iliya Subbotin.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovai – Gediminas Česonis, Irina Bieliauskienė, Ieva Gervinskaitė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai – Tomas Bitinas, Marijus Gudynas, Lietuvos respublikos Kaliningrade generalinis konsulas Olegas Skinderskis bei pirmoji sekretorė Alina Budrauskaitė. Taip pat konferencijoje dalyvavo Socialinės politikos, Savivaldybių plėtros, Užsienio reikalų, Kultūros ir turizmo ministerijų Kaliningrado srityje atstovai. Į konferenciją atvyko Jungtinio techninio sekretoriato Kaliningrado srityje ir Lietuvoje atstovai, Klaipėdos, Marijampolės, Tauragės, Alytaus, Telšių ir Šiaulių regionų savivaldybių merai, administracijos direktoriai, pavaduotojai, Kaliningrado srities savivaldybių administracijos direktoriai, investicijų ar ekonominės plėtros skyrių vedėjai, viešųjų įstaigų, mokslo įstaigų, muziejų, agentūrų, NVO atstovai, konsultantai.

Pirmiausia, konferencijoje buvo aptartas praėjęs Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa etapas. 2007 – 2013 m. gerąją patirtį pristatė Svetlogorsko ir Palangos savivaldybių atstovai.  Svetlogorske įgyvendinto projekto tikslas buvo sukurti įrankį, padedantį tikslingai formuoti vaikų sveikatos politiką, įdiegti vaikų sveikatos stebėsenos sistemą. Palangoje iš Lietuvos-Lenkijos-Rusijos programos lėšų pastatytas sporto centras (plačiau apie tai: http://www.sportpalanga.lt/).

Vėliau buvo pristatyta 2014 – 2020 m. Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa. 2014 – 2020 m. programos įgyvendinimui skirta daugiau nei 27 mln. eurų. ES lėšos sudarys 17.008.856,00 Eur. Iš šių lėšų bus finansuojami keturi prioritetai: TO3 – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas, TO4 – socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu, TO5 – parama vietiniam geram valdymui regione ir TO10 – sienų valdymo ir pasienio saugumo, judumo ir migracijos valdymo skatinimas.

Plačiau apie kiekvieną iš prioritetinių sričių. TO3 prioritete bus remiamos veiklos gamtos objektų sutvarkymui, objektų pritaikymui turizmui, istorinio turimo skatinimas, turizmo paslaugų sukūrimas, turizmo maršrutų sudarymas, IT technologijų taikymas teikiant turizmo paslaugas, kultūrinių renginių, festivalių, parodų organizavimas, tradicinių amatų skatinimas, įvairūs su paminėtomis veiklomis susiję mokymai.

TO4 prioritete pagrindinis dėmesys bus skiriamas sveikatos priežiūrai, sveikos gyvensenos skatinimui, užimtumo didinimui švietimo srityje, socialinės įtrauktiems mažinimui skatinant mokymąsi visą gyvenimą, gerosios patirties sklaidai, bendrų veiksmų skatinimui tarp įvairių institucijų ar organizacijų.

TO5 prioritetas skirtas „Know-how“ arba žinių perduodamų žmogaus žmogui skatinimui. Bus siekiama skatinti valdžios bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą, gyvenimo kokybės gerinimą, planavimą. Šio prioriteto remiamos veiklos galėtų būti gamtinių objektų pritaikymas ypatingais atvejais, priešgaisrinės gelbėjimo institucijos rėmimas, aplinkosauginių problemų sprendimas ir kitos iniciatyvos skatinančios bendradarbiavimą.

TO10 prioritete bus remiamas efektyvus sienos  kirtimas, pasienio infrastruktūros plėtra, įrangos įsigijimas, patirties sklaida.

Minimali vieno projekto vertė 100.000,00 Eur, o maksimali vieno projekto vertė 1.000.000,00 Eur. Projekto trukmė – 24 mėn. Paramos intensyvumas sieks 90 proc. Projektų paraiškas galės teikti Savivaldybių administracijos, joms pavaldžios įstaigos, kurios veiklą vykdo ne mažiau 3 metus. Viename projekte privalo būti ne mažiau 2 partneriai, bet ne daugiau 6. Galimi partneriai – Savivaldybių administracijos, pavaldžios įstaigos, viešasis sektorius, NVO, kurie veiklą vykdo ne mažiau 1 metus.

Norint dalyvauti programoje yra būtini bendradarbiavimo kriterijai, partneriai turi pagrįsti bendradarbiavimą iki projekto, projekto metu ir po projekto pabaigos, turi užtikrinti bendras veiklas ir bendrą personalą, bei bendrus finansus.

Konferencijoje dalyvavusios Administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė bei Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė J. Grigaliūnaitė aptarė bendradarbiavimo galimybes su konferencijoje dalyvavusiais Gusevo savivaldybės atstovais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.