Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika

Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika (Bažnyčios g. 1)

1824 m. pastatyta Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia (Mažoji bazilika) yra klasicistinio stiliaus, trinavė, pagrindinis jos fasadas – neobarokinio stiliaus. Šios šventovės bokštai tapę ryškiu miesto ir jo apylinkių kraštovaizdžio akcentu. Bazilikoje saugoma trylika vietinės reikšmės dailės paminklų: palaimintojo Jurgio Matulaičio epitafija (aut. J. Zikaras), medalionas su popiežių portretais (aut. P. Rimša), Šv. Jeronimo paveikslas (XIX a. pr.), Šv. Antano paveikslo aptaisas, arnotas (XVIII a.) ir t. t. Bažnyčios koplyčioje 1934 m. perlaidoti arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai. Šventoriuje palaidotas marijonų vienuolyno generolas kun. Vincentas Senkus ir kiti kunigai bei 1831 m. sukilėliai.

Kunigų marijonų kongregacijos Lietuvos šv. Jurgio provincijos vienuolynas. Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija (J. Bendoriaus g. 3)

Vienuolyno pastatas stačiakampis, klasicistinių formų, statytas 1792–1795 m. Jame saugomi grafienės P. Ščiukaitės-Butlerienės ir marijonų generolo Stanislovo Papčinskio paveikslai. 1992–1999 m. pagal architektės Saulės Mickevičienės parengtą projektą, atlikti perdangos, stogo, fasadų ir kitų pastato dalių restauravimo darbai. 1999–
2005 m. čia buvo įsikūrusi kunigų seminarija. 2005 m. kieme pastatyta medinė palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio skulptūra.

Marijonų gimnazija (J. Bendoriaus g. 7)

Gimnazijos pastatas iškilo 1923 m. Tarpukariu jame dirbo žymus istorikas Jonas Totoraitis – „Sūduvos Suvalkijos istorijos“ autorius. Statinį restauravus, 2000 m. atkurta Marijonų vidurinė mokykla, dabar čia – Marijonų gimnazija.

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE