Taikliai parinktu žodžiu rašiusiai Julijai Švabaitei-Gylienei 100

Julija Švabaitė-Gylienė

Poetė, prozininkė Julija Švabaitė-Gylienė gimė 1921 05 21 Čyčkų kaime, Vilkaviškio rajone. Mokėsi Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje, kurioje buvo stipri ateitininkų organizacija ir literatų būrelis. Apie tuos laikus J. Švabaitė-Gylienė vėliau rašė: „Poezija ir daina mums, Vilkaviškio gimnazijos moksleiviams buvo kaip duona ir druska,<…>. Literatūros vakarai klestėte klestėjo per metų metus.“

Pirmieji jos eilėraščiai ir gimė „Žiburio“ gimnazijoje, buvo atspausdinti „Ateities spindulių“, „Ateities“ žurnaluose. Bendradarbiavo ir slaptame ateitininkų laikraštėlyje „Naujas kelias“ (pasirašinėjo slapyvardžiu Raselė).

Baigusi gimnaziją studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete, Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. 1944 pasitraukė į Austriją, vėliau į Vokietiją, 1949 m. išvyko į Australiją. 1957-1960 dėstė sekmadieninėje lietuvių mokykloje Melburne. 1960 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.

1960-1962 dirbo laikraščio „Draugas“ redakcijoje. 1963-1993 Ilinojaus universiteto Odontologijos fakulteto technologė. Nuo 1935 m. bendradarbiavo žurnaluose „Ateitis“, „Naujoji Vaidilutė“, „Naujoji Romuva“, Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietuvių periodiniuose leidiniuose.

Nuo 2001m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos „Šatrijos” narė.

Kūrybos kraitelėje rikiuojasi Amerikoje, o vėliau ir Lietuvoje išleistos knygos: poezijos — „Vynuogės ir kaktusai“ (1963); „Septyni saulės patekėjimai“ (1974); „Vilties ledinė valtis“ (1981); apysaka vaikams „Gabriuko užrašai“ (1973); romanas „Stikliniai ramentai“ (1985), už kurį buvo paskirta „Draugo“ romano premija. 1991 m. poezijos rinktinė „Tu niekur neišėjai“ pelnė Lietuvių rašytojų draugijos premiją. 1996 metais J. Švabaitei Gylienei buvo paskirta 25 oji Vilkaviškio rajono Salomėjos Nėries premija. 1994 m. už knygą “Žiemos erškėtis” paskirta Lietuvių rašytojų draugijos premija. 2002 m. išeina poezijos knyga „Kur šią naktį nakvosiu?“, 2006 m. humoristinių apsakymų knygelė „Draugų laivelis“, 2007 m. eilėraščių knyga „Ant vėlių suolelio“.

„Mano eilėraščių šaltinis tai ten, kur teka S. Nėries apdainuota Širvinta, iš jos išteka mažyčiai upeliai, ten, kur Šelvė, Vilkauja, Šeimena, kur mano vaiko pasąmonėje liko Alvito ežeras, kalneliai, Ripkevičiaus šilelis…“

Julija Švabaitė-Gylienė

Vienoje savo knygoje poetė rašė: „Neesu atlaidi sau, o vis dėlto labai laiminga, kad savąja kuklia poezija galiu sugrįžti Tėvynėn… Šie mano eilėraščiai lyg daugelio metų išpažintis tarp netekties, šiurkščios kasdienybės tėviškės ilgesio, keturių svetimuos kraštuos užaugintų vaikų rūpesčių, džiaugsmo. Poezija man pasaulis, į kurį galiu atsiremti kiekvieną sunkią savo gyvenimo valandą“.

Rašytoja mirė 2016 metų liepos 22 dieną Lemonte (JAV).

Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliografė

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE