Vakar vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis

2017 m. balandžio 13 d. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje buvo priimti 6 svarbūs sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu.

Taryba sprendimais patvirtino trijų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių – Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ ir Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ – iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašus.  Marijampolės regione pagal priemonę Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ numatoma įgyvendinti  projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės savivaldybėje“, rekonstruojant esamą pėsčiųjų tako atkarpą į modernų pėsčiųjų ir dviračių taką (1400 m) Pašešupio parko ribose, jį pertvarkant taip, kad patogiai judėtų pėstieji, dviratininkai ir žmonės su negalia. Pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija įgyvendins du projektus „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ ir „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“. Įgyvendinus Pilviškių miesteliui skirtą projektą, numatoma sutvarkyti apie 17 600 kv. m. ploto viešųjų erdvių. Virbalio miestelyje planuojama sutvarkyti centrinę miesto dalį, miesto parką, atstatyti artezinį šulinį – iš viso socialinei infrastruktūrai pritaikant apie 19000 kv. m. viešųjų erdvių.  Pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ Kalvarijos meno mokykla įgyvendins projektą „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Kalvarijos meno mokykloje“, kurio metu mokykloje bus atlikti vidaus patalpų remonto darbai ir atnaujintos ugdymo priemonės, instrumentai bei baldai. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija planuojamame įgyvendinti projekte „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Kazlų Rūdoje“ numato atlikti Kazlų Rūdos sporto centro vidaus modernizavimo darbus.

         Tarybos posėdyje buvo patvirtinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Marijampolės regiono projektų pagrindinis ir rezervinis sąrašai. Į Prioritetinį sąrašą įtrauktas 31 projektas, kurių Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (toliau – EŽŪFKP) lėšos sudaro 3 884 658,11 eurų, o į  Rezervinį sąrašą įtraukta 12 projektų, kurių EŽŪFKP lėšos sudaro 1 547 511,72 eurų. Pagal Prioritetinį sąrašą, Kalvarijos savivaldybėje bus įgyvendinti 5 projektai, Kazlų Rūdos savivaldybėje – 4, Marijampolės savivaldybėje – 5, Šakių rajono savivaldybėje – 8, o Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 9. Įgyvendinus šiuos projektus Kalvarijos savivaldybėje bus sutvarkyta viešoji infrastruktūra Jungėnų, Sangrūdos, Tarprubežių, Trakiškių – Kampinių, Jusevičių ir Akmenynų kaimuose. Kazlų Rūdos savivaldybėje Antanavo kaime bus pagerinta viešojo pastato infrastruktūra, atnaujinta viešoji infrastruktūra Bagotosios, Jankų, Višakio Rūdos kaimuose ir Jūrės miestelyje, o Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose bus vykdoma vandentiekio tinklų plėtra. Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijoje, Želsvos  ir Puskelnių kaimuose bus sutvarkyta viešoji infrastruktūra, įrengtas pėsčiųjų takas Meškučių kaime ir rekonstruotas Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastatas. Šakių rajono savivaldybės net 8 kaimiškosiose vietovėse – Žvirgždaičių, Griškabūdžio, Lekėčių, Barzdų, Slavikų, Plokščių, Kriūkų ir Sudargo – bus pagerintos gyvenimo sąlygos, įrengiant gatvių apšvietimą, šaligatvius ir kitą būtiną infrastruktūrą. Vilkaviškio rajono savivaldybės Vištyčio, Gižų, Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose bus įrengti pėsčiųjų takai. Sūdavos kaime bus sutvarkyti bendruomenės namai, Gražiškių miestelyje – viešoji infrastruktūra. Gatvės bus tvarkomos Ramoniškių, Didžiųjų Šelvių, Bajorų, Keturkaimio, Gutkaimio, Vilkupių, Lauckaimio ir Švitrūnų kaimuose.

Taryba pritarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams (toliau – MRP planas) pakeitimui. MRP planas buvo papildytas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ duomenimis.

Posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Tarybos atstovų į 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinį stebėsenos komitetą skyrimo. Pagrindiniu nariu atstovauti Marijampolės regionui Taryba išrinko Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Daivą Riklienę, o pakaitiniu – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį.

Tarybos nariai posėdyje aptarė problemas, kylančias dėl regioninių projektų planavimo ir įgyvendinimo. Buvo diskutuota dėl priemonių Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908  „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ ir  Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašuose patvirtintų nuostatų įgyvendinimo.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X