VRK teisėtai ir pagrįstai panaikino visuomeninio rinkimų komiteto „Už Marijampolės vienybę“ registraciją

Vyriausiosios rinkimų komisijos vasario 14 d. vykusiame posėdyje buvo nuspręsta panaikinti Marijampolės savivaldybės visuomeninio rinkimų komiteto „Už Marijampolės vienybę“, registraciją.

Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Marijampolės vienybę“ 2019 m. vasario 18 d. kreipėsi į  Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas panaikinti šį sprendimą. Skunde komitetas nurodė, kad VRK ginčijamą sprendimo dalį grindė vienintele aplinkybe, jog iš komiteto „Už Marijampolės vienybę pasitraukus vienam jo nariui, narių skaičius tapo mažesnis nei Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme numatytas minimalus narių skaičius.

Taip pat, skunde komitetas argumentavo, kad VRK yra saistoma svarbaus termino – 30 dienų iki rinkimų – kandidatų sąrašų paskelbimo. Suėjus šiam terminui, kandidatų ir kandidatų sąrašų kėlimo etapas yra užbaigtas ir prasideda kitas etapas – rinkimų agitacijos laikotarpis. Palikus galioti ginčijamą sprendimo dalį, būtų formuojama tokia teismo praktika, kad ateityje gali susidaryti situacija, kai rinkimų komitetams netekus reikalingo minimalaus narių skaičiaus jau prasidėjus išankstiniam balsavimui, VRK laikys, „kad kandidatų sąrašas toliau rinkimuose nedalyvauja“, nors balsavimas jau bus prasidėjęs. Dar daugiau, gali susidaryti situacija, kai kitiems rinkimų komitetams netekus reikalingo minimalaus narių skaičiaus po rinkimų dienos, bet VRK dar nepaskelbus galutinių rinkimų rezultatų, rinkimų komiteto iškeltas kandidatų sąrašas bus laikomas nedalyvaujančiu rinkimuose.

Vyriausioji rinkimų komisija atsižvelgdama į tokį pateiktą komiteto skundą, kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu skundą atmesti.

VRK pažymi, kad renkamų savivaldybių tarybų narių skaičius 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose Marijampolės savivaldybėje Nr. 25 yra 27, todėl remiantis Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, dvigubas šios savivaldybės renkamų tarybos narių skaičius privalo būti 54. Atsižvelgiant į tai, VRK priėmė sprendimą panaikinti komiteto registraciją, nes jo priėmimo dieną komitete liko tik 53 nariai. Pasikeitusį komiteto narių skaičių pripažino ir pats komitetas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo  35 straipsnio 1 dalį, kuriame nurodoma, kad rinkimų komitetą sudaro tos savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai; rinkėjų turi būti ne mažiau kaip dvigubas savivaldybėje renkamų tarybos narių skaičius, taip pat į šio straipsnio 7 dalies 2 punktą, kad rinkimų komiteto veikla baigiasi, kai VRK šio įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą panaikinti rinkimų komiteto registraciją, jeigu komiteto narių liko mažiau negu numatyta šio straipsnio 1 dalyje, nusprendė atmesti komiteto pateiktą skundą.

Taip pat Teismas nurodo, kad įstatyme nėra nustatyto termino, iki kada VRK turi priimti sprendimus dėl visuomeninių rinkimų komitetų registracijos panaikinimo.

Teismas pripažino, kad nagrinėjamu atveju VRK, nustačiusi, jog Komiteto narių liko mažiau negu numatyta Įstatyme, sprendimu teisėtai ir pagrįstai panaikino Komiteto registraciją, ir, atsižvelgusi į tai, nutarė atmesti Komiteto skundą ir laikyti, kad komiteto „Už Marijampolės vienybę“ sudarytas kandidatų sąrašas toliau 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose nedalyvauja.

Po šio sprendimo Marijampolėje savivaldos rinkimuose dalyvaus šešios partijos ir du visuomeniniai komitetai:

  1. Povilas Isoda (Lietuvos socialdemokratų partija);
  2. Kostas Jankauskas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai);
  3. Rolandas Jonikaitis (Visuomeninis rinkimų komitetas „Šaukiam tautą“);
  4. Kęstutis Kubertavičius (Lietuvos socialdemokratų darbo partija);
  5. Kęstutis Mažeika (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga);
  6. Metas Ražinskas (Darbo partija);
  7. Gintaras Skamaročius (Išsikėlė pats);
  8. Algis Žvaliauskas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Už geresnę ateitį Marijampolėje“).

Po VRK priimto sprendimo, tapti Marijampolės savivaldybės meru gali 8 kandidatai. Šiame sąraše buvęs Visuomeninio rinkimų komiteto „Už Marijampolės vienybę“ atstovas Gediminas Akelaitis šią galimybę praranda.

 

Parengė Rasita Tiščenkaitė pagal VRK informaciją ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE