VTEK nusprendė: UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorių pavadavęs K. Baltulis veikė interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės valdytos (dabar reorganizuotos) UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus pareigas ėjęs direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Baltulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimą vengti interesų konflikto (3 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus bei 11 straipsnio 1 dalį).

Nustatyta, kad 2018 m., pavaduodamas direktorių, K. Baltulis pasiskyrė išmokas: 100 Eur vienkartinį priedą savo jubiliejaus proga bei 140 Eur vienkartinį priedą Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Šiais veiksmais jis nesilaikė draudimo dalyvauti sprendžiant interesų konfliktą keliančius klausimus.

Taip pat tyrimo medžiaga rodo, kad K. Baltulis pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti, kai beveik pusantrų metų jo nurodymu UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ kas mėnesį dengdavo jo paties gyvybės draudimo įmokas pagal jo privačiai su draudimo bendrove sudarytą sutartį – po 50 Eur kas mėnesį.

Be to, 2018 m. K. Baltulis su jam artimu asmeniu pasirašė automobilio panaudos sutartį. Pagal ją, K. Baltulis galėjo laikinai ir neatlygintinai tarnybinėms reikmėms naudotis savo artimam asmeniui priklausančiu lengvuoju automobiliu. Šioje situacijoje K. Baltuliui kilo interesų konfliktas.

Taip pat nustatyta, kad K. Baltulis pateko į interesų konfliktą ir kai 2018 m., pavaduodamas bendrovės direktorių, pasirašė keturias sąskaitas faktūras su „JurisCosultus“, kuri tuo metu atstovavo jam, kaip privačiam asmeniui civilinėje byloje.

Tirtuoju laikotarpiu galiojusiame teisiniame reglamentavime buvus neaiškumų, VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su K. Baltulio pareiga teikti nusišalinimus. Iš surinktos medžiagos matyti, kad pavaduodamas bendrovės direktorių, K. Baltulis nusišalinimą galėjo teikti bendrovės valdybai – direktorių į pareigas skiriančiam subjektui. Tačiau 2018-2019 m. galiojęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nenumatė, jog nusišalinimas turi būti teikiamas subjektui, priimančiam ar skiriančiam į atitinkamas pareigas.

 

VTEK informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE