Aktuali informacija kūdrų kasėjams Kalvarijos savivaldybės teritorijoje

2012 liepos 12 d. LR Aplinkos ministro ir LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas (Žin. 2012, Nr. 84-4421), kuris nustato šių telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkos apsaugos reikalavimus. Nors šis teisės aktas galioja jau penkerius metus, vis dar atsiranda asmenų nesivarginančių prieš įrengiant dirbtinį nepratekamą vandens telkinį pasidomėti galiojančiais reikalavimais. Šį kart po Kalvarijos agentūros pareigūnų apsilankymo, vienai poniai gyvenančiai Kalvarijos savivaldybės Naujienėlės kaime, dėl neteisėto dirbtinio vandens telkinio įrengimo, teks atsakyti LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Minėtame teisės akte nurodoma, kad dirbtinius vandens telkinius draudžiama įrengti: pelkių ir šaltinynų teritorijoje, kurių plotas didesnis kaip 0,5 ha, o durpių sluoksnio storis didesnis kaip 1 m; paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje ir (arba) potvynio metu užliejamoje teritorijoje; natūraliose pievose ir akmenynuose; miško žemėje, išskyrus atvejus, kai įrengiamas iki 0,1 ha ploto tvenkinys, kurio įrengimas numatytas miškotvarkos projekte; gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje, įrengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius. Įrengiant dirbtinį vandens telkinį, turi būti išsaugomas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir panaudojamas pažeistai teritorijai rekultivuoti, o visas, dirbtinio vandens telkinio įrengimo metu iškastas gruntas negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas tretiesiems asmenims. Toks gruntas turi būti panaudojamas reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame įrengiamas dirbtinis vandens telkinys, o nesant galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype.

Kadangi didžioji Kalvarijos savivaldybės teritorijos dalis patenka į Kalvarijos biosferos poligoną, visų šioje teritorijoje planuojamų dirbtinių nepratekamų vandens telkinių įrengimo vieta privalo būti derinama su Aplinkos apsaugos agentūra. Planuojant kūdrą įrengti melioruotoje žemėje, jos įrengimo vieta taip pat turi būti suderinta su savivaldybe. Asmuo, norintis suderinti dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietą, minėtoms institucijoms, pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma informacija apie dirbtinių vandens telkinių įrengimo reikalavimų laikymąsi vykdant numatomą veiklą. Su prašymu turi būti pateikiami: dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas numatomas telkinio gylis, plotas ir profilis; žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis; kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiajam prašymą asmeniui atrodo svarbi. Derinant dirbtinio vandens telkinio įrengimą su savivaldybe, be anksčiau jau minėtų dokumentų būtina pateikti ir melioracijos statinių planą masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

Marijampolės RAAD Kalvarijos agentūros informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X