Atnaujintos pacientų lankymo taisyklės Marijampolės ligoninėje

Atnaujintos pacientų lankymo taisyklės Marijampolės ligoninėje. Primename ir informuojame, kad:

Pacientą gali lankyti tik tie asmenys, kurie neturi ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų ir kuriems netaikoma izoliacija, COVID-19 liga persirgę arba nuo jos pilnai paskiepyti lankytojai.

 • VšĮ Marijampolės ligoninėje pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo/budinčio gydytojo leidimą, kuriame nurodytos lankymo dienos ir lankymo valandos. Skyriaus vedėjui nesant, leidimą gali išduoti budintis gydytojas.
 • Vienkartinis leidimas lankyti suaugusį pacientą, išduodamas esant sunkiai arba terminalinei paciento bū
 • Leidimas lankyti vaiką iki 14 metų amžiaus išduodamas tuo atveju, jei stacionare jo neslaugo lydintysis asmuo.
 • Daugkartinis leidimas išduodamas paciento nurodytiems asmenims, ne vėliau kaip prieš 24 val.
 • Vienu metu pacientą gali lankyti tik vienas lankytojas.
 • Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti tik vienas lankytojas.
 • Lankymo trukmė – iki 15 min. paciento palatoje.
 • Daugkartiniame leidime nurodomas lankymo periodiškumas – du kartus per savaitę ir lankymo valandos.
 • COVID-19 liga sergančių pacientų lankymas leidžiamas, tik esant jų terminalinei bū

KĄ REIKIA ŽINOTI LANKYTOJAMS:

 • Prieš pirmą kartą lankant ligonį, lankytojai turi su skyriaus vedėju ar budinčiu gydytoju suderinti lankymo laiką, kuris nurodomas leidime.
 • Paskirtu laiku atvykti į ligoninę prie I-ojo įėjimo (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros). Darbuotojai patikrins ar esate įtrauktas į ligonių lankytojų sąraš Kitų apsilankymų metu, prie I-ojo įėjimo turėsite pateikti išduotą leidimą. Lankytojas būtinai turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jis užregistruojamas lankytojų žurnale.
 • Prie įėjimo lankytojas turi dezinfekuoti rankas, jam pamatuojama temperatū
 • Persirgęs (kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo rezultato praėjo ne daugau kaip 180 dienų) ar paskiepintas (Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 vakcina pagal skiepijimo schemą) asmuo posto darbuotojui pateikia tai patvirtinančius dokumentus:

–    ESPBI IS vakcinacijos įrašo arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) arba teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) protokolą – atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu, arba tiesiogiai prisijungus prie ESPBI IS.

– Asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga, arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių prieparatų registre įrengistruota COVID-19 ligos vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas – atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu.

 • Aukščiau nurodyti duomenys nėra renkami, saugomi ar kitaip tvarkomi.
 • Įeinant ir išeinant iš skyriaus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas
 • Lankymo metu po skyrių vaikščioti negalima.
 • Ligoninėje būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus, nemažiau kaip 2 metro atstumo nuo aplinkinių.

Tuo atveju, kai lankomas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantis pacientas:

 • Personalo prižiūrimas, lankytojas apsirengia IV saugumo lygio asmeninės apsaugos priemonių rinkinį ir palydimas pas pacientą;
 • Pasibaigus lankymo laikui, lankytojas palydimas prie išejimo iš ,,nešvarios” zonos. Lankytojas personalui prižiurint ir griežtai laikydamasis personalo instrukcijų nusirengia asmenines apsaugos priemones, išskyrus veido ir kvepavimo takų apsaugas;
 • Išėjęs į „švarią“ zoną, lankytojas nusiima veido ir kvepavimo takų apsaugas ir užsideda švarią medicininę kaukę.
 • Lankytoją į palatą ir po vizito iš skyriaus palydi skyriaus darbuotojas.

Plačiau apie lankymo taisykles kviečiame skaityti čia: https://www.marijampolesligonine.lt/…/Lankymo-tvarka.pdf

 

VšĮ Marijampolės ligoninė informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE