Baigtas įgyvendinti melioracijos statinių rekonstrukcijos projektas

Marijampolės savivaldybės administracija baigė įgyvendinti „Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo“ projektą finansuojamą ES lėšomis.

Projekto metu buvo rekonstruoti 2400 metrų didelio diametro drenažo rinktuvai, 8 pralaidos, 9 paviršinio vandens nuleistuvai, 92 drenažo žiotys. Taip pat buvo įrengti 29 kontroliniai ir požeminiai šuliniai bei atlikti 1200 metrų melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimo darbai.

Penktadienį į įgyvendinto projekto vietą atvykę Marijampolės savivaldybės vicemeras Paulius Marozas ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Eugenijus Alesius džiaugėsi, kad atlikus šiuos darbus pagerėjo žemės ūkio naudmenų būklė net 165 hektarų plote. Skaičiuojama, kad projekto naudą pajus daugiau nei 280 kaimo gyventojų bei ūkininkų, o melioracijos statinių būklė pagerės Igliaukos, Maraziškės, Mačiuliškių, Šakališkių, Pašakališkių, Padvariškių ir Dambruvkos kaimuose.

Bendra įgyvendinto projekto vertė – 360 675 Eur. Paramos vertė yra 74 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų – 266 900 Eur. Kita projekto dalis finansuota savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Marijampolės savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas