Bendrojo vidaus produkto antrojo įverčio apžvalga

Statistika

Lietuvos statistikos departmentas supažindina su šalies BVP antruoju įverčiu. 

  • 2021 m. trečiąjį ketvirtį BVP to meto kainomis siekė 15,1 mlrd. EUR. Palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, realiojo BVP pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo neigiamas ir sudarė –0,03 proc.
  • Vertinant gamybos metodu, 2021 m. trečiąjį ketvirtį didžiausios teigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo pramonės, didmeninės ir mažmeninės prekybos bei informacijos ir ryšių įmonių veiklos rezultatai, neigiamos – žemės ūkio bei finansinės ir draudimo įmonių veiklos rezultatai.
  • Vertinant BVP išlaidų metodu, nustatyta, kad 2021 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos padidėjo 2,7 proc., valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos sumažėjo 0,2 proc., bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas sumažėjo 5 proc. Prekių ir paslaugų eksportas padidėjo 2,8 proc., prekių ir paslaugų importas – 2,1 proc.

1 pav. Bendrojo vidaus produkto realus kitimas

Diagramos formuojamos automatiškai iš Rodiklių duomenų bazės, todėl, atsinaujinus laikotarpiui ir (ar) duomenims, informacija diagramoje taip pat atsinaujins. Neatnaujintą, pranešimo skelbimo dienos, informaciją rasite pdf versijoje. 

(https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=7e6ca945-78d7-4560-afbc-e2c332d34120)

2021 m. III ketv. – antrasis įvertis.

2021 m. trečiojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos, palyginti su atitinkamu 2020 m. ketvirčiu, sudarė 4,7 proc.

Anksčiau skelbtas 2021 m. trečiojo ketvirčio realiojo BVP pokytis, palyginti su 2021 m. antruoju ketvirčiu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, buvo teigiamas ir sudarė 0,05 proc.

BVP ir jo komponentų reikšmės bei pokyčiai priklauso nuo skirtingų sezonų, todėl BVP ir jo komponentų kitimo tempui skirtingais laikotarpiais palyginti naudojami pokyčiai, gauti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Informuojame, kad 2021 m. trečiojo ketvirčio patikslintą (trečiąjį) BVP įvertį skelbsime 2022 m. sausio 3 d.

2021 m. ketvirtojo ketvirčio BVP pirmąjį įvertį skelbsime 2022 m. sausio 31 d.

Daugiau informacijos šia tema rasite Teminėse lentelėse, Rodiklių duomenų bazėje ir ketvirtinių nacionalinių sąskaitų rengimo apraše.

Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

Daugiau susijusių terminų ir paaiškinimų ieškokite Statistikos terminų žodyne. 

Paaiškinimai

BVP gamybos metodu  gamintojų rezidentų sukurta bendroji pridėtinė vertė, pridėjus mokesčius gaminiams ir importui ir atėmus analogiškas subsidijas.

BVP išlaidų metodu – rezidentinių institucinių vienetų prekių ir paslaugų galutinio panaudojimo suma pridėjus prekių ir paslaugų eksportą ir atėmus prekių ir paslaugų importą. 

Realusis BVP   BVP vertė, įvertinta pašalinus kainų pasikeitimo įtaką.

Statistikos departamento inf.

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE