Birželio 11 d. posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba

2015 m. birželio 11 d. vyko II-asis Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis. Posėdyje pirmuoju klausimu buvo svarstomas Tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimas. Bendru Tarybos narių sutarimu, Tarybos pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas teisinį išsilavinimą turintis Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Tautvydas Šukys. Į Trišalę komisiją prie Marijampolės teritorinės darbo biržos Taryba delegavo 2 Tarybos narius – Karolį Podolskį ir Antaną Burinską.

Posėdžio metu Taryba svarstė svarbius klausimus, susijusius su pasirengimu 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms Marijampolės regione. Tarybos nariai išsakė pastabas pateiktiems derinti ministerijų administruojamų 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planų ir projektų finansavimo sąlygų aprašų projektams. Tarybos narys Valdas Tumelis išreiškė nuomonę dėl Švietimo ir mokslo ministerijos priemonės „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo plane neaiškiai apibrėžtų remiamų veiklų bei per didelių priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių tarpinių reikšmių. Tarybos nariai nuogąstavo dėl Aplinkos ministerijos pateiktos priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ apraše nurodytų reikalavimų: per 2016 m. pasirašyti projektų sutartis už visus regionui skirtus 6,9 mln. eurų, įgyvendinti projektus taikant mažą paramos intensyvumą. Dėl Aplinkos ministerijos priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto pastabas raštu pateikė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Rašte siūloma patikslinti tam tikras sąvokas, papildyti aprašą naujomis veiklomis, pratęsti projektinių pasiūlymų pateikimo terminą ir kt. Svarstant Vidaus reikalų ministerijos pateiktos priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą, Valdas Tumelis atkreipė Tarybos narių dėmesį į perteklinius reikalavimus dėl informacijos teikimo po projekto užbaigimo bei išlaidų tinkamumo reikalavimus. Jo nuomone, pastatų fasadų ir stogų šiltinimo išlaidos turėtų būti laikomos tinkamomis.

Apsvarsčius Švietimo ir mokslo, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo bei Vidaus reikalų ministerijų pateiktus dokumentus derinimui, Tarybos nariai vienbalsiai nutarė aptartas pastabas pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėjas Evaldas Ulevičius pateikė informaciją dėl Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos derinimo bei tvirtinimo eigos.

E. Ulevičius Tarybos narius informavo apie būtinybę koreguoti Marijampolės regiono plėtros planą 2014–2020 metams, atsižvelgiant į Regionų plėtros planų rengimo metodikos pakeitimus.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE