Birželio mėnesio pabaigoje kai kurių maudyklų vanduo neatitiko higienos normos reikalavimų

Birželio mėnesio antrosios pusės maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai rodo, kad 7,7 proc. tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Gauti rezultatai apie 117 maudyklų vandens kokybę iš 120 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų Lazdijų rajono Snaigyno ir Baltajo ežerų maudyklose – birželio 19 d. buvo nustatytas didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Šis parametras viršijo leidžiamas normas: birželio 18 d. Marijampolės rajono Žaltyčio ežero maudykloje – 1,5 karto, Marijampolės II tvenkinio maudykloje – 2,7 karto, birželio 19 d. Vilkaviškio rajono Vištyčio ežero maudykloje – 1,2 karto, Zarasų rajono Sartų ežero maudykloje – daugiau nei 8 kartus, birželio 16 d. Vilniaus Žirmūnų paplūdimio maudykloje – 1,2 karto. Pajūryje Smiltynės I ir Smiltynės II paplūdimių maudyklose birželio 19 d. buvo nustatytas daugiau nei 2,5 karto didesnis, negu leidžiama higienos normoje, žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens.

Pakartotinai atlikus tyrimus birželio 30 d. Snaigyno ir Baltajo ežeruose, birželio 23 d. Žirmūnų paplūdimio maudykloje, Žaltyčio ežere ir Marijampolės II tvenkinyje, birželio 26 d. Smiltynės I ir Smiltynės II paplūdimiuose, vandens kokybės atitiko reikalavimus. Nėra gauta informacijos, ar tarša Vištyčio ir Sartų ežerų maudyklose sumažėjusi.

Gauta informacija ir apie 105 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę. Didesnis, nei leidžiama higienos normoje, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje birželio 15 d. rastas Nevėžio upėje ties Pašilių sodais Kėdainių rajono savivaldybėje.

Visuomenė su informacija apie maudyklų vandens kokybę turi būti skelbiama savivaldybių interneto svetainėse bei naujausi maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai ir rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės skyrelyje „Aplinkos sveikata−Maudyklos−Maudyklų vandens kokybė“. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

 

Gražvydė Norkienė,

Aplinkos sveikatos skyriaus vedėja

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE