Dešimt NVO vykdys globos, rūpybos sklaidos ir mokymų projektus 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), įgyvendindama  Vaiko gerovės 2019-2021 metų veiksmų planą pasirašė sutartis su 10-čia nevyriausybinių organizacijų, kurių pagrindinė misija bus skleisti informaciją apie globą, rūpybą bei padėti būsimiems globėjams. Visų projektų įgyvendinimui 2019 m. skirta 75 tūkst. eurų.

Pasak Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Alinos Jakavonienės, visoje Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų vykdomi projektai prisidės prie teikiamos pagalbos globėjams, įtėviams, budintiems globotojams stiprinimo, globos centrų darbuotojų  kompetencijų tobulinimo pagal GIMK programą bei globos ar rūpybos šeimoje ir įvaikinimo viešinimo.

Projektų vykdytojai  įgyvendindami projektų veiklas organizuos tęstinę pagalbą ir konsultacijas globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams,  ves mokymus specialistams, dirbantiems su tėvų globos netekusiais vaikais, supervizijas ir  teiks metodinę pagalbą Tarnybos atestuotiems asmenims bei  organizuos vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimą, tokiu būdu skatinant vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą savivaldybėse.

Parama skirta nevyriausybinėms organizacijoms teikiančioms paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims pagal  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK bei  vykdantiems  vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimą visuomenėje.

 Nevyriausybines organizacijas, su kuriomis pasirašytos sutartys, galite rasti čia:www.socmin.lt

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE