Dvidešimt penkeri metai su Prezidento Kazio Griniaus vardu

„Giliai tikiu Lietuvių tautos amžinybe… gerovės galima pasiekti tik demokratinėje Lietuvos Respublikoje“

(Iš Prezidento Kazio Griniaus testamento)

Kazys Grinius – gydytojas, varpininkas, Steigiamojo, I, II ir III Seimų narys, ministras pirmininkas, politinis veikėjas, trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Viena ryškiausių 19a. pabaigos-20a. amžiaus asmenybių, dėjusi pamatus demokratinės Lietuvos valstybės kūrimui.

Antro pasaulinio karo metais Kazys Griniaus su šeima pasitraukė į Vakarus. Miršta Čikagoje 1950m.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vienas po kito sekė įvykiai atkuriantys ir pagerbiantys lietuvių tautos istoriją, iškilių asmenybių gyvenimą, veiklą ir darbus.

1994m. spalio 8d., urna su Prezidento Kazio Griniaus palaikais, buvo parvežta iš JAV į Lietuvą ir iškilmingai palaidota netoli Prezidento tėviškės – Selemos Būdos kaimo, Mondžgirėje, Maumedžių giraitėje.

Buvo įvykdytas Kazio Griniaus prieš mirtį savo artimiesiems išsakytas noras „…sąlygoms atsiradus, būti priglaustam Mondžgirėje, supylus paplentėje kalnelį, kuriame pelenų urna būtų“.

Prezidento palaikų perlaidojimo ceremonijoje dalyvavo ir Kazlų Rūdos vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai.

1995 m. sausio 13 d. Kazlų Rūdos vidurinei mokyklai suteiktas Prezidento Kazio Griniaus vardas. Su atsakomybe, pasididžiavimu ir įsipareigojimu puoselėti Prezidento atminimą, tęsti jo pradėtas idėjas ir darbus, priėmėme šį mūsų mokyklai suteiktą vardą.

1999m. birželio mėnesį. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Nuo šiol ji vadinama Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija.

Jau 25-eri metai esame kartu su Prezidentu Kaziu Griniumi. Keitėsi mokinių kartos, mokyklos aplinka, kūrėsi naujos tradicijos, bet visada buvo ir bus puoselėjimas, gerbiamas ir įprasminamas Prezidento atminimas.

Gimnazijos bendruomenė pradėjo kurti tradicijas puoselėjančias Prezidento vardą, kurios kasmet vis labiau augo, plėtėsi.

Per 25-erius metus įvairiomis formomis kiekvienais metais buvo pagerbtas Prezidento Kazio Griniaus atminimas: organizuotos konferencijos, koncertai, protmūšiai, istorinės viktorinos, susitikimai, rašinių konkursai, mokinių kūrybinių darbų parodos, parodos iš Prezidento gyvenimo ir veiklos, muzikinės–literatūrinės kompozicijos, kurios atliekamos ir prie Prezidento paminklo, ir gimnazijoje.

Svarbių valstybės ir Prezidento gyvenimo datų minėjimui padedamos gėlės ir degamos atminimo žvakelės Kazio Griniaus amžinojo poilsio vietoje.
Minint Prezidento atminimą, vedamos istorinės pamokos apie Prezidento gyvenimą ir veiklą, lankomas Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus, bendradarbiaujama su Prezidento Kazio Griniaus vardu pavadinta progimnazija.

Viską, kas vyko per tuos metus, paminint prezidento atminimą, rašyti gal ir nebūtų tikslinga. Tą išgyveno ir į atmintį įsirašė gimnazijos bendruomenė, besikeičiančios mokinių kartos. Tai jau tapo gimnazijos istorijos dalimi.

Tačiau norėtųsi išskirti keletą reikšmingiausių Prezidento vardo įprasminimo ir paminėjimo akcentų.

1999m. rudenį vykusioje gimnazijos inauguracijos šventėje, gimnazijos kieme buvo atidengtas koplytstulpis Prezidentui Kaziui Griniui. Koplytstulpį iš ąžuolo išdrožė mokytojai Vytas Aputis ir Algirdas Ališauskas.

Koplytstulpio atidengimo renginyje dalyvavo ir  pirmosios gimnazijos laidos (1945m.) abiturientai. Koplytstulpį pašventino parapijos klebonas Tadas Vallianas.

Tais pačiais metais, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje, Prezidento 133-ųjų gimimo metinių proga organizuojama istorinė konferencija, kurioje dalyvauja istorikas, signataras Gediminas Ilgūnas, tuomečio Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakulteto dekanė Vida Kniūraitė, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, buvęs šios mokyklos mokinys Juozas Banionis, humanitarinių mokslų daktaras, genocido ir rezistencijos instituto darbuotojas Valentinas Brandišaukas.

2001m. gimnazistai dalyvauja rašinio konkurse, skirtame Prezidentui Kaziui Griniui. Nugalėtojus apdovanoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Lietuvos Respublikos Prezidentūroje.

139-ųjų Prezidento gimimo metinių proga (2005m.) gimnazijoje organizuotas istorinio rašinio „Laiškas Prezidentui“ konkursas. Geriausių rašinių ištraukos buvo skaitomos prie Prezidento paminklo Mondžgirėje. Geriausi rašinio autoriai buvo apdovanoti Marijampolės rajono savivaldybės, Kazio Griniaus memorialinio muziejaus padėkomis.

2006 metais lapkričio 21d. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje lankosi LR Prezidentas Valdas Adamkus. Mokiniai dar mena puikią istorijos mokytojos Birūtos Bujauskienės pamoką, kai viename suole šalia jų sėdėjo Valdas Adamkus, gerai pažinojęs Kazį Grinių, draugavęs su jo sūnumi Liūtu.

 

140-ąsiais Kazio Griniaus gimimo metines gimnazijos bendruomenė mini Kazlų Rūdos savivaldybės mastu organizuodama istorinę konferenciją „Mažos tautos, dideli žmonės“. Konferencijoje dalyvauja istorikas, Lietuvos tūkstantmečio vardo minėjimo direkcijos pirmininkas Gediminas Ilgūnas.

Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniai dalyvauja gimnazijos paskelbtame istorinio rašinio konkurse „Laiškas Prezidentui“. Geriausi rašiniai skaitomi konferencijoje. Eksponuojama mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano mokykla, mano miestas, mano valstybė“.

2016m., kai Lietuva mini 150-ąsiais Kazio Griniaus gimimo metines, gimnazija, organizuoja respublikinę konferenciją „Aš nepalenkiamai įsitikinęs lietuvių tautos gyvata“ (Kazio Griniaus žodžiai), kurioje dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidentų vardais pavadintų gimnazijų – Kauno Antano Smetonos gimnazijos, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Renginys prasidėjo prie Prezidento paminklo. Kaip sakė renginio vedėjas, „tikiu, kad Prezidentas džiaugtųsi matydamas tokį gražų būrį jaunų žmonių, iš visos Lietuvos atvykusių pagerbti Prezidentą“.

Gimnazijoje surengta paroda „Kazys Grinius – žmogus, visuomenės veikėjas, Prezidentas“,  mokinių dailės kūrybinių darbų paroda bei atskirame stende publikuojamos gimnazistų mintys ir pamąstymai, literatūriniuose darbuose „Apie Kazį Grinių, valstybę, ateitį“.

2016m. gruodį iš Lietuvos Respublikos Seimo gimnazija gauna vardinį pakvietimą dalyvauti LR Seime, iškilmingame renginyje, skirtame Prezidentui Kaziui Griniui. Grupė gimnazistų vyksta į LR Seimą. Renginio pabaigoje gimnazistams patikėta ypatinga misija nuvežti ir Prezidento Kazio Griniaus amžino poilsio vietoje padėti gėlės nuo Lietuvos Respublikos Seimo.

152-ųjų Prezidento gimimo metinių proga gimnazijoje vyksta regioninė konferencija „Lietuvos šimtmečio kelias“, kurioje dalyvauja Marijampolės regiono mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Daugiau nei prieš 20 metų, minint Kazio Griniaus atminimą ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, gimė mintis suorganizuoti akciją-bėgimą „Tiltas iš praeities į dabartį“ nuo Prezidento paminklo Mondžgirėje iki Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos. Turbūt tada akcijos organizatoriai, net nepagalvojo, kad tai taps unikaliu, išskirtiniu, kasmet vykstančiu renginiu, kuriame dalyvauja ne tik gimnazijos bet ir Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų, įmonių, organizacijų atstovai, buvę gimnazijos mokiniai.

Dalyviai bėga 11 kilometrų atstumą (įdomus sutapimas skirtas Kovo 11-ąjai) nuo Prezidento Kazio Griniaus paminklo iki Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, nešdami degantį fakelą, kaip praeities ir dabarties simbolį, kaip ryšį tarp kartų, kaip idėjų ir darbų tęstinumą. Kartu nešamos Lietuvos vėliava ir gimnazijos vėliava. Parbėgančių gimnazijoje laukia visa gimnazijos bendruomenė, renginio svečiai.

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija mini Prezidento atminimą ne tik savo mokykloje, bet apie Prezidentą, jo veiklą ir gyvenimą, skaito pranešimus kitose mokyklose, dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose ir renginiuose, skirtuose Prezidento atminimui pagerbti.

2014m. dalyvavome Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus perlaidojimo 20-mečio paminėjime, kurį organizavo Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus darbuotojai.

2014m. – žinių turnyre skirtame Prezidento institucijos 95-mečiui paminėti, kurį organizavo istorinė Kauno Prezidentūra. Prezidento ture užėmėme I vietą.

2014m. Ukmergės Smetonos gimnazijos organizuotoje respublikinėje istorinėje konferencijoje gimnazistai pristatė pranešimą „Prezidentas ir jo kasdienybė“, 2016m. respublikiniame renginyje Čekiškės Dovydaičio gimnazijoje pristatytas pranešimas Kazys Grinius – visuomenės veikėjas“.

Gražus bendravimas ir bendradarbiavimas vyko ir vyksta su Prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus darbuotojais, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos bendruomene, kitų Lietuvos Prezidentų vardais pavadintų gimnazijų bendruomenėmis.

 

2020m. gruodžio 17d. minėjome Prezidento Kazio Griniaus 154-ąsiais metines. Jų minėjimą pakoregavo esanti pandeminė situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Tačiau Prezidentas neliko pamirštas.

Per netrumpą laiką vėjas, saulė, lietus, pats bėgantis laikas, nugairino Prezidento koplytstulpį, pastatytą 1999m.

Šias metais gimnazijos direktorės iniciatyva, koplytstulpį atrestauravo mokytojas Vytas Aputis ir jis buvo perkeltas arčiau gimnazijos pastato, kad kas rytą pasitiktų atskubančius į gimnaziją gimnazistus ir mokytojus.

Prezidento gimtadienio dieną, gimnazijos administracija, uždegė atminimo žvakeles prie koplytstulpio. Gimnazijos bendruomenė Prezidentui padovanojo virtualią mokinių kūrybinių darbų parodą, kuri eksponuojama gimnazijos svetainėje (www.kaziogriniausgimnazija.lt).

 

Nejučiomis prabėgo 25-eri metai su Prezidento Kazio Griniaus vardu. Per visus tuos metus savo mokslu, pasiekimais, darbais, veiklomis stengėmės ir siekėme įprasminti šios iškilios asmenybės vardą, darbus ir viltis.

Didžiuojamės, kad esame Prezidento Kazio Griniaus gimnazija!

Tikim mes ir linkim Jums, kad tiltas, nuo amžiaus pradžios jungiantis praeitį su dabartimi, būtų reikalingas visiems, kad žmonės juo eitų, kad atmintis gyva išliktų…

Kad trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas regėtų linksmus, gražius ir laimingus žmones savo gimtojoje Lietuvoje.

 

Kviečiame pažiūrėti keletą nuotraukų, kurios primins prabėgusius metus ir renginius, skirtus Prezidentui.

 

Vaida Juškienė,

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

Daiva Gražulienė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE